Daha samimi ve sürdürülebilir bir çevre için UKÜ BİYOGAZ, AGO ENERGY ile iş birliği içinde enerji tasarrufu ve atık ürünlerin geri dönüşümünde uzmanlaşarak enerji ve gaz üretimine öncülük etmektedir.
UKÜ biyogaz, hayvancılık ve kümes hayvanları gibi diğer Levent Şirketler Grup üyeleri ile iş birliği yaparak her bina yapısını tamamlayan ve zehirli gazların emisyonunu azaltan biyoenerji teknolojisini üretir. Metan çürütücüler kullanılarak genellikle elektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürülen yeterli miktarda gübre toplanıyor. Bu yenilenebilir biyogaz enerjisi, araç motorları, mikro türbinler ve yakıt hücreleri tarafından kullanılabilir.

UKÜ BİYOGAZDAN NASIL FAYDALANACAKSINIZ?
Şunları öğreneceksiniz:

  • teknik detaylarda biyogaz enerji tedarik tesisleri nasıl inşa edilir?
  • metan, karbon monoksit veya dioksit ile kükürt ve nitrojen dioksit gibi toksik emisyonları nasıl azaltabilir ve kontrol altına alabiliriz?
  • atık ürünlerden nasıl doğal gaz üretilebilir?
  • boru hatları nasıl inşa edilir?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • İşletme öğrencileri
  • Makine Mühendisliği öğrencileri
  • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Öğrencileri
  • Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri
  • Çevre Mühendisliği öğrencileri
  • İlgilenen diğer UKÜ öğrencileri

Başvur