Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Hakkında

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), endüstrinin beklentilerini karşılayabilecek, teorik ve pratik becerilere sahip, bilgisayar ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, teknolojik değişime ve yeni trendlere ayak uydurabilecek, etik sorumluluk ve takım çalışması becerilerine sahip öğrenciler eğitmek için 2008-2009 öğretim yılında kurulmuştur. Bir lisans programı ile başlayan yüksekokul, kısa sürede okuldaki program sayısı hızla artmış ve şu anda toplam beş program sunmaktadır. Bunlar, Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri’dir.

Misyon ve Vizyon

Son yıllarda bilişim sistemlerini içeren teorik ve pratik bilgiler, yaşamın her alanında olduğu gibi, iş dünyasında da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu nedenle, günümüzün işletme yöneticilerinin bilişim sistemlerinden alanlarında etkin bir şekilde yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu beklentiye uygun olarak, yönetim ve bilişim sistemlerinin bütünleşik olarak sunulduğu programımız, işletmelerin yönetimlerini bilişim sistemlerinin yardımıyla en etkin şekilde yürütmelerini sağlayacak nitelikte eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Hızla değişen ve gelişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, öz değerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan yüksekokulumuz, öğrencilerine Avrupa Birliği normlarında eğitim olanağı sağlamayı da kendisine görev edinmiştir. Bu beklentilere uygun olarak belirlemiş olduğu vizyon, öğrencilere alanlarıyla ilgili modern araştırmalar ve iş hayatına yönelik uygulamalarla kaliteli ve güncel bilgilerle donatılmış öğretim sunmayı hedeflemektedir.

ciu-school-of-applied-sciences

Eğitim İmkanları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvarları veya saha gezilerini (geçerli dersler için) kullanmaktadırlar. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, gerçek hayattan vaka incelemeleri, ders stajı ve kurslarda sunulan bağımsız çalışmalarla birlikte pratik egzersizler öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler, öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalar ve öğrencilerin yazışmaları için öğrencilere çeşitli öğrenim imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Finans Laboratuvarı Kuzey Kıbrıs’ta TradeMaster platformuyla desteklenen ve en üst düzey teknoloji ile donanmış bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Dünyadaki örneklerinin daha çok Amerika ve Kanada’da yoğunlaştığı finans laboratuvarları öğrencilerin iş dünyasına daha yakın olabilmesi ve finans dünyasına eğitim yıllarında hazırlayabilmesi amacını taşımaktadır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST256

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2751
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür: Doç. Dr. Müesser NAT
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr