Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki önlisans programları yıllara göre Fizyoterapi, Eczane Hizmetleri (2013-2014); Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile Anestezi (2014-2015); daha sonraki eğitim-öğretim döneminde İlk Yardım ve Acil (2015-2016); Ameliyathane Hizmetleri ile (2016-2017) eğitim-öğretime başlamıştır. Önümüzdeki dönemlerde de sağlık bakım hizmetlerinde öncelik taşıyan ve talep edilen bölüm/programların açılması ve öğrenci sayısındaki artışla birlikte Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu gelişerek büyümeye devam edecektir. 

Misyon ve Vizyon

Üniversitenin amaçları doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme, bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık sağlık bakım elemanları yetiştirmenin yanı sıra toplumun ve mesleğin gelişimi için bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim ve araştırma yapabilen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları olan, bilim ile topluma hizmeti buluşturan, sağlık bilimleri fakülteleri içinde ayrıcalıklı bir yere sahip, sağlık alanındaki teknolojileri iyi kullanan ve dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirip sağlık kurumları tarafından tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.

uku-saglik-bilimleri-meslek-yuksekokulu

Eğitim İmkanları

Lefkoşa’daki Kampusümüzde Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve binasında ofis ve laboratuvarlar yer almaktadır. Hastane gibi gerçek uygulama alanlarına gitmeden önce alanında tanınmış öğretim elemanları tarafından öğrencilerin teorik bilgi ve teknik becerileri geliştirilmektedir. Meslek Yüksekokulu bünyesinde İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Odiyometri laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrencilerin simulatörler, maketler, araç-gereçlerle becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, yaz stajlarında gelişmiş hastane ve uygulama alanlarında bilgi ve becerilerini pekiştirmektedir. UKÜ’nün yurtdışındaki üniversitelerle yapmış olduğu ikili anlaşmalar  çerçevesinde eğitim ve uygulama olanağı sağlanmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimize uygulama fırsatları yaratılmaktadır.

Mezun veren bölümlerde akreditasyon çalışmalarına da başlanmıştır. Fakültemiz Sağlık Kulubü ile diğer öğrenci topluluklarında öğrenimleri süresince faaliyetlerde yer alabilmektedir. Öğrencilerimizin yüksekokulumuz ve diğer birimler tarafından bireysel gelişimleri açısından düzenlenen çeşitli toplantı, çalıştay, konferans, sempozyum gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma fırsatına sahiptir. 

İletİşİm

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr