Sağlık Bilimleri Fakültesi

HAKKINDA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerine öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Fakültemizde sırasıyla Hemşirelik Bölümü (2014-2015), Sosyal Hizmet ( İngilizce / 2015-2016) ve Sosyal Hizmet (Türkçe / 2016-2017) Bölümleri açılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de sağlık bakım hizmetlerinde öncelik taşıyan ve talep edilen bölüm/programların açılması ve öğrenci sayısındaki artışla birlikte Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi gelişerek büyümeye devam edecektir.  

MİSYON VE VİZYON

Üniversitenin amaçları doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme, bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık sağlık bakım elemanları yetiştirmenin yanı sıra toplumun ve mesleğin gelişimi için bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim ve araştırma yapabilen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları olan, bilim ile topluma hizmeti buluşturan, sağlık bilimleri fakülteleri içinde ayrıcalıklı bir yere sahip, sağlık alanındaki teknolojileri iyi kullanan ve dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirip sağlık kurumları tarafından tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.

CIU Health Sciences Faculty

Akreditasyonlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri 2021 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından akreditasyonuna sahiptir. 

EĞİTİM İMKANLARI

Lefkoşa’daki Kampusümüzde Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile aynı binada ofis ve laboratuvarları yer almaktadır. Hastane gibi gerçek uygulama alanlarına gitmeden önce alanında tanınmış öğretim elemanları tarafından öğrencilerin teorik bilgi ve teknik becerileri geliştirilmektedir. Fakültemiz bünyesinde Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme, Antropometri laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrencilerin simulatörler, maketler, araç-gereçlerle becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, yaz stajlarında gelişmiş hastane ve uygulama alanlarında bilgi ve becerilerini pekiştirmektedir. UKÜ’nün yurt dışındaki üniversitelerle yapmış olduğu ikili anlaşmalar çerçevesinde eğitim ve uygulama olanağı sağlanmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimize uygulama fırsatları yaratılmaktadır.

Mezun veren bölümlerde akreditasyon çalışmalarına da başlanmıştır. Fakültemiz Sağlık Kulubü ile diğer öğrenci topluluklarında öğrenimleri süresince faaliyetlerde yer alabilmektedir. Öğrencilerimizin fakültemiz ve diğer birimler tarafından bireysel gelişimleri açısından düzenlenen çeşitli toplantı, çalıştay, konferans, sempozyum gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma fırsatına sahiptir. 

İletişim

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU206

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Hatice SÜTÇÜ
Dekan E-posta: hsutcu@ciu.edu.tr