İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu

Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY), 1997 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kuruluşundan bu yana varlığını sürdürmektedir. UKÜ, ilk yıllarına "Yabancı Dil Merkezi İngilizce Programı" olarak başlamış ve 2008 yılında “Yabancı Diller Yüksekokulu” adını almıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu 2008 yılından beri iki ana bölümden oluşur: Hazırlık Bölümü ve Modern Diller Bölümü.

Misyon ve Vizyon

Son yıllarda bilişim sistemlerini içeren teorik ve pratik bilgiler, yaşamın her alanında olduğu gibi, iş dünyasında da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu nedenle, günümüzün işletme yöneticilerinin bilişim sistemlerinden alanlarında etkin bir şekilde yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu beklentiye uygun olarak, yönetim ve bilişim sistemlerinin bütünleşik olarak sunulan program, işletmelerin yönetimlerini bilişim sistemlerinin yardımıyla en etkin şekilde yürütmelerini sağlayacak nitelikte eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Hızla değişen ve gelişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, öz değerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan yüksekokul, öğrencilere Avrupa Birliği normlarında eğitim olanağı sağlamayı da kendisine görev edinmiştir. Bu beklentilere uygun olarak belirlemiş olduğu vizyon, öğrencilere alanlarıyla ilgili modern araştırmalar ve iş hayatına yönelik uygulamalarla kaliteli ve güncel bilgilerle donatılmış öğretim sunmayı hedeflemektedir.

uku-ingilizce-hazirlik-yuksekokulu

Akreditasyonlar

Yabancı Diller Yüksekokulu, Ocak 2015'ten beridir Pearson Assured tarafından akredite edilerek uluslararası standartlarda bir eğitim sunduğunu belgelemiştir. Bu akreditasyon, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kalite süreçlerinin bağımsız bir kuruluş tarafından tescillendiğini ve, uluslararası bir kalite kriterini karşıladığını göstermektedir.

Pearson Assured, kurumların eğitim veya öğretim programlarının tasarımını, sunumunu, kalite güvencesini ve/veya değerlendirmesini destekleyen süreçlerin kalitesini garanti eden bir akreditasyon hizmetidir. Bu hizmet kalitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sunulan belirli nitelikleri veya eğitim programlarını değil, kurumun süreçlerini güvence altına alır.

İletİşİm

İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH213
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2501
Yüksekokul E-posta: secretary-sfl@ciu.edu.tr
Müdür: Prof. Dr. Emre Debreli
Müdür E-posta: edebreli@ciu.edu.tr