Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Erbuğ Çelebi, elektronik imzanın imzalanan herhangi bir elektronik veride veya belgede değişiklik yapılıp yapılmadığının...