Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Cavlan...