UKÜ DEKANI’NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU EKİPTEN BİLİM DÜNYASINA BÜYÜK KATKIUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı’nın da aralarında bulunduğu bir ekip bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırdı. Dekan Prof. Dr. Mehmet Koyuncu ile Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Botanik Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ayşe Mine Özkan ve Botanik Ressamı Gülnur Ekşi’nin ortak çalışması bilim dünyasına “Allium ekimianum” adlı yeni bitki türünü ekledi.

Allium bitki cinsinin yeni türü “Allium ekimianum”

Allium’un yaklaşık bin 250 kadar türü  ile dünyanın en büyük bitki cinslerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Koyuncu, Türkiye’nin Elazığ bölgesi ve civarında yaptıkları akademik  çalışmalarda elde ettikleri bulguları morfololojik özelliklerine  göre değerlendirdiklerini söyledi. Allium cinsine ait  yeni bir bitki türünün bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, bulunan bu  yeni türün “Allium ekimianum” olarak adlandırıldığını anlattı. Koyuncu, bu türün  Allium cinsine ait ‘Erzincanicum’ ve  ‘Sintenisii’ türlerine benzer özellik taşımasına rağmen  farklı ve yeni bir tür olduğunu, bilim dünyasına kazandırılan Allium ekimianum’un zaman içerisinde kullanım alanlarının araştırılabileceğini ve tıp dünyasına ışık tutabileceğini vurguladı.

Botanik bilimine sağladığı katkılar nedeniyle 6 Allium türüne adı verilen UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Türkiye Allium Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, Türkiye’ de yayımlanan 28 ciltlik ‘Türkiye Florası’ adlı eserde de Allium cinsinin 200’den fazla türünün bütün özellikleriyle tanıtıldığını belirtti.

Haber: Derya AYGÜN – Fotoğraf: Sezer ERDOĞAN