UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İNSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMA YAPTIUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı Uluslararası İnsan Hakları Günü’nün 58. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin sonucu olarak ortaya çıkan, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakların kabülünün yıl dönümü olan 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü’nün bu yıl 58. yılı olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı, tüm çağdaş toplumlarda insan onurunun özgürlük, eşitlik ve dayanışma gibi evrensel değerler üzerine kurulduğunu ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne dayandırıldığını vurguladı.

İnsan hakları sorununun, bütün ülkelerin olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs’ın da en önemli gündemini oluşturduğunu kaydeden Külahçı, insan haklarının korunması  görevinin  sadece hükümetlerin başarabileceği  bir  iş  olmadığının altını çizdi. Bu  görevin,  bütün    kuruluşların, bütün insanların işbirliğini gerektirdiğini belirten Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Külahçı, bu çerçevede insan  hakları bilincinin ve insan haklarının  tam olarak uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün  insanlarda bulunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İnsan Hakları Gününüzü kutluyorum”

Kuzey Kıbrıs’ta hem anayasa hem de yasalarla koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerde devletin tek görevinin, politik, ekonomik ve kültürel amaç gütmeksizin insan haklarını maksimum düzeyde yaşama geçirmek olduğunu ifade eden Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı, “Bu bilinçle, doğuştan devredilmez ve vazgeçilmez bir şekilde sahip olunan ve birbiri ile bağlantılı ve birbirinden ayrıştırılamaz olan; yaşama hakkı, kişinin bütünlük hakkı, kölelik ve angaryanın yasaklanması, özgür ve güven içinde yaşama hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, adil mahkeme hakkı, suçsuzluk karinesi ve savunma hakkı,  hakların kötüye kullanılması yasağı haklarımızı zikrederek 10 Aralık İnsan Hakları Gününüzü kutluyorum.” dedi.

Haber : Mine Özlem GÜNDÜZ – Fotoğraf: Sezer ERDOĞAN