UKÜ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ’NE KATILDIUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel İstanbul Doğuş Üniversitesi’nde düzenlenen 6. Tüketici Hukuku Kongresi’ne katıldı.

Söz konusu kongrede “Elektrik Abonelik Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması” başlıklı bildiriyi sunan Dekan Prof. Dr. Çağlar Özel, çalışmada elektrik abonelik sözleşmelerinde tüketicinin korunmasına yönelik hususların incelenmesinin amaçlandığını belirtti. Bildiri sunumunda öncelikle elektik abonelik sözleşmeleri hakkında genel bilgiler verildiğini aktaran Özel,ardından Avrupa Birliği Hukukunda ve Türk Hukukunda tüketiciyi korumaya yönelik bazı hususların ele alındığını belirtti.

“Enerji sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik bir düzenleme yok”

Enerji sektörü dışındaki alanlarda 20. yüzyılın ortalarından itibaren tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin tartışılmaya başladığını aktaran Dekan Özel, enerji sektörünün yakın zamana kadar devlet tarafından tekel olarak yürütülmesi nedeniyle, bu alanda tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin serbestleşme süreciyle gerçekleşmeye başlayabildiğini anlattı.Prof. Dr. Çağlar Özel, enerji sektöründe serbestleşme, serbest rekabet amaçlı düzenlemelerin ön planda olmasından tüketicinin korunmasının geri planda kaldığını belirterek, enerji sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik derli toplu bir düzenlemenin olmadığını ifade etti. Elektrik abonelik sözleşmesi hakkında da bilgi veren Özel, abonelik sözleşmelerinin modern hayatın getirdiği, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan sözleşmelerden olduğunu dile getirerek elektrik enerjisinin ise artık ekmek gibi temel bir gereksinim halini aldığını söyledi.

“Tüketicinin bilgilendirilmesi hakkı yeterince karşılanmıyor”

Tüketicinin bilgilendirilmesi hakkının yeterince karşılanamadığının altını çizen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel, bu çerçevede sözleşmenin kurulması, ifası ve sözleşmenin sona ermesi aşamasında tüketicinin korunmasına yönelik önlemlerin daha etkin bir biçimde hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.  Diğer bir sorunun da düzenlemelerin uygulamaya aktarılması konusu olduğunu söyleyen Çağlar Özel, “Abonelik sözleşmelerinde sözleşmenin kendiliğinden uzamasına ilişkin kanunla getirilen yasaklamaya rağmen uygulamada bu yasağın sulandırıldığı görülmektedir.Yine mevzuatta varlığını sürdüren serbest-serbest olmayan tüketici ayrımı kaldırılarak tüketiciye her durumda tedarikçisini seçme hakkı tanınmalıdır.”dedi.

Haber: Mine Özlem GÜNDÜZ