UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN MAKALESİ FOLKLOR/EDEBİYAT DERGİSİ’NDE YAYINLANDIUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam’ın makalesi UKÜ’nün uluslararası hakemli ve indeksli dergisi Folklor/Edebiyat’ta yayınlandı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Gürkan Gümüşatam’ın “Kıbrıs Türk Söz Varlığının Belgelenmesinde Bener Hakkı Hakeri’nin Çalışmaları” başlıklı makalesi Folklor/Edebiyat dergisinin 85. sayısında yayınlandı.

Gümüşatam, söz konusu makalenin ilk bölümünde Kıbrıs Türk söz varlığı üzerinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve kronolojik sıraya göre hazırlanan sözlüklerin tanıtıldığını ifade etti.Gürkan Gümüşatam çalışmanın ikinci bölümünü ise Hakeri’nin Kıbrıs Türk söz varlığıyla ilgili çalışmalara ayırdığını, sözlükçülük açısından sahadaki diğer eserleri de dikkate alarak, karşılaştırmalı şekilde değerlendirmeleregidildiğini söyledi.

Fen–Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam makalenin ilk bölümünde Kıbrıslı Türkler’in yazı dili olarak ölçünlü dil kullanmasına rağmen, günlük dilde mensubu olduğu bölgenin yöresel ağzını tercih ettikleri bilgisinin ele alındığını anlattı.

Gümüşatam, Kıbrıslı Türkler’in üzerinde çalışmaların başladığı ilk yıllarda “Kıbrıs Ağzı” terimi tercih edilirken, ilerleyen yıllarda ‘Kıbrıs Türkçesi’, ‘Kıbrıslı Türkçe’, ‘Kıbrıslıca’ gibi terimlere yer verildiğini ifade ederek, Kıbrıs’ta her bölgeye özgü farklı dillik özelliklerinin olduğu görülünce ‘Kıbrıs Türk Ağızları’ teriminin yaygınlaştığını aktardı.

“Kelime sayısı 7 bine ulaştı”

Kıbrıs Türk ağızları üzerinde genel amaçlı ilk sözlük çalışmasını Bener Hakkı Hakeri’nin denediğini belirten Öğretim Üyesi Gümüşatam, araştırmacının derlediği malzemeyi 1982 yılında “Kıbrıs’ta Halk Ağzından Derlenmiş Sözcükler Sözlüğü” adıyla kitap haline getirdiğini ve sözlüğün içeriğindeki kelime sayısının 2 bin olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Bener Hakkı Hakeri’nin bu konudaki özenli çalışmalarına dikkat çekerek, “Hakeri, arka arkaya genişletmelerle son halini verdiği sözlüğünü ‘Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü’ adıyla 2003 yılında yayımladı. Bu eserde kelime sayısı 7 bine ulaştı.” dedi.

Türkiye Türkçesi ağız araştırmaları içinde en çok ihmal edilen konunun ağız sözlükçülüğü olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, eser sayısındaki fazlalığa rağmen belli bir yöntem, teknik ve ilkenin olmayışını birçok yörenin söz varlığını tespit etmek için hazırlanan sözlüklerin amatör kişilerce hazırlanmasıyla bağdaştırarak, bu durumun sistemli sözlüklerin hazırlanmasını geciktirdiğini kaydetti. Gümüşatam, aynı zamanda Bener Hakkı Hakeri’nin önünde kılavuz olarak sağlıklı çalışmalarınolmayışının, Hakeri’nin Türkiye Türkçesi ağız sözlüklerinde görülen hataları tekrar etmesine yol açtığını da sözlerine ekledi.Doç. Dr. Gümüşatam makalesinin sonunda, “Hakeri’nin çalışması, ileride hazırlanacak daha büyük bir Kıbrıs Türk ağızları sözlüğü için kıymetli bir ön çalışma olarak dil çalışmaları arasında yerini aldı.” sözlerine yer vererek, eserin Kıbrıs Türk Halkı için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

 Haber: Candan MERT – Fotoğraf: Oğuz İLGEN