UKÜ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI YÜKSEKÖĞRETİM VE HUKUK FAKÜLTELERİNİN BUGÜNKÜ KONUMUNU DEĞERLENDİRDİUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakülltesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel, yükseköğretim ve hukuk fakültelerinin bugünkü konumunu değerlendirdi.

Çağlar Özel yükseköğretimin içinde bulunduğumuz döneme çeşitli adlar vermesi ve bu şekilde bir tanımlama yapmanın ne durumda olduğumuzu göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Yükseköğretimin ülkelerin sosyal, politik, bilimsel ve kültürel alandaki gelişim ve çözüm önerileri oluşturan ortam yarattığını söyleyen Prof. Dr. Özel, “Böylece yükseköğretimin bir ülkenin diğer ülkelerle olan gelişmişlik yarışında önemli bir araç ve yol göstericilik işlevi ortaya çıkar. Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ özdeyişinde temellerini bulan bu düşünce tek tek bireylerin ve toplumların gelişimini sağlar.” dedi.

“Hukuk öğretimi toplumda yaşayan bireyler için önemli bir kazanımdır”

Hukuk fakültelerinin yükseköğretimdeki yerine dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Çağlar Özel, yükseköğretimdeki hukuk anlayışının değişikliğinin hukuk öğrenimi için geçerli olduğunun altını çizdi. Hukuk öğretiminin belirli bir kesimin ulaşabildiği bir alan olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayan Özel, “Aslında bir meslek olarak hukukçuluğun dışında, hukuk öğretimi toplumda yaşayan tüm bireyler için önemli bir kazanımdır. İnsanlara toplumsal gelişimin, bir arada yaşama kültürünün, olaylara hoşgörüyle yaklaşabilmenin adil ve aynı zamanda humanist olabilmenin şifrelenebilir, içselleştirebileceği bir katkı sunmaktadır.” dedi.

“Güçlüden yana değil, haklıdan ve zayıftan yana olmalı”

Mevcut hukuk anlayışının yansımalarının sonuçlarını değerlendiren Çağlar Özel, olan ya da olması gereken arasındaki farktan dolayı hukukçunun niteliğine ilişkin eleştirel ve sorgulayıcı söylemlere yer verildiğini kaydetti. Hukuk kavramı çerçevesinde dönen bir takım tartışmalara ve somut atılabilecek adımlara vurgu yapan Prof. Dr. Özel, sözlerine şöyle devam etti: “Hukuk öğretimi için ulusal düzeyde bir master planı hazırlanması gerekir. Bir diğer husus da hukukçu öğretim üyelerinin envanterinin çıkarılması ve globelleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan İngilizce bilen hukukçu ihtiyacının karşılanmasıdır. Hukukçunun İngilizce bilmesi yeterli değildir. Bunun yanında dürüst, toplumun ihtiyaçlarını ve sorunlarını çok iyi bilen ve kavrayabilme yeteneğine sahip çözümleyebilen, güçlüden yana değil haklıdan ve zayıftan yana olan, ülkesi ve halkını seven hukukçuların olması gereklidir.”

“Avukatlık sınavı getirilmeli”

Bu bağlamda her alanda olduğu gibi liyakatın varlığının objektif kıstaslarla tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özel, özellikle avukatlık sınavının getirilmesi meselesinin hukukçular tarafından önemsendiğini belirtti. Hakimlik-Savcılık sınavının da insan kayırmaya yer verilmeyecek şekilde nesnel yapılmasının gerekliliğini dile getiren Özel, son zamanlarda bu ilkeye uyulmamasının sonucunun toplum olarak görüldüğünün altını çizdi. Bu ilkenin uygulanması gerektiğini vurgulayan Dekan Özel, bu görevin sadece hükümetin, Adalet Bakanlığı’nın ve üniversitelerin görevi olarak görülmemesi, toplumdaki tüm kesimlerin seferberlik içinde üstüne düşen  görevi yerine getirmek için çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

“Üniversiteler halka hizmet açısından olmazsa olmaz”

Hukuk çerçevesinde üniversitenin yapacağı çalışmalardan da bahseden UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel, söylediklerinin yaşama geçirilebilmesi için bir alt yapı oluşturma çalışmalarının olduğunu belirtti. Üniversitelerin halka hizmet açısından olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Özel, dünyada yıllardır uygulanan öğrenme ve öğretme tekniği bulunduğunu, bu tekniğin Hukuk Klinikleri olarak adlandırıldığını ve Türkiye’de de son 10 yıldır farklı üniversitelerde gerçekleştirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Özel, “Biz de kuramsal olarak adalet, dürüstlük, erdem ve saygı gibi kavramları öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bu kuramsal bilgilerin yanı sıra eylemsel olarak da bu kavramlara ulaşılması ve  içselleştirilmesi gerekir. İşte Hukuk Klinikleri bu sorunun giderilmesine katkıda bulunuyor.” dedi.

 Haber: Himmet KAZAN- Fotoğraf: Oğuz İLGEN