UKÜ’DE EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILDIUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı açıldı.

“Etkili liderlere ihtiyaç duyuluyor”

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman, hızlı gelişim ve değişimin yaşandığı globalleşen dünyada eğitim kurumlarında eğitimi şekillendirebilen, yönetebilen ve en iyi şekilde uyarlayan etkili liderlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Söz konusu programın eğitim sürecinin planlanması, denetimi ve değerlendirilmesini kapsadığı üzerinde duran Prof. Dr. Silman, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programından yetişen uzmanların eğitim ekonomisi, bütçeleme, maliyet-fayda, maliyet- etkinlik konularına hakim olacağını belirtti.

Öğretim Üyesi Fatoş Silman, programın eğitim kurumlarına yönelik olduğu gibi kamu ve özel sektörün eğitim ve insan kaynakları birimlerinde çalışanlara yönelik olarak da hizmet göreceğinin altını çizerek, “Bu alanlarda çalışanlar, eğitim ihtiyaç analizi yapabilme becerisi ve personelin sürekli gelişimi konusunda eğitilecektir.” dedi.

“Program Kuzey Kıbrıs milli eğitim sistemi için de faydalı olacak”

Silman, programın Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü okul müdürlüğü sınavlarında “eğitim yönetimi” kapsamında sorular sorulduğundan eğitim yönetimi ve planlaması alanının müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyenler tarafından rağbet gördüğünü belirtti. Prof. Dr. Fatoş  Silman, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının böylelikle ülkenin milli eğitim sistemi için de faydalı olacağının altını çizdi.

“Derslerin içerikleri disiplenlerarası yaklaşımına uygun”

İhtiyaç alanlarına uygun derslerin verileceği programda; “Yönetim Kuramları ve Süreçleri”, “Yönetim Becerileri”, “Okul Yönetimi”, “Stratejik Planlama”, “Değişim Yönetimi”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Bilimsel Araştırma ve İstatiksel Çözümleme”, “Yönetsel Davranış”, “Hizmet İçi Eğitim”, “Yükseköğretim” gibi derslerin yer alacağını belirten Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman, “Derslerin içerikleri disiplenlerarası yaklaşımına uygun olarak, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarını kapsamaktadır.” dedi.

 Haber – Fotoğraf: Mine Özlem GÜNDÜZ