UKÜ ÖĞRETÜM ÜYESİNİN MAKALESİ ULUSLARARASI EĞİTİM DERGİSİNDE YAYINLANDIUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Ünal Bozcan’ın makalesi Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies)’nde yayınlandı.

Elif Ünal Bozcan’ın “The Effect of Drama Supported Activities on Six Year Old Children’s Emotional Skills” (Eğitimde Drama Destekli Etkinliklerin 6 Yaş Çocuklarının Duygusal Becerilerine Etkisi) başlıklı makalesi International Journal of Curriculum and Instructional Studies’in 10. sayısında yer aldı.

“Etkinlikler duygusal beceriyi geliştirmek için hazırlandı”

Çalışmanın temel amacını eğitimde drama destekli etkinliklerin 6 yaş çocuklarının duygusal becerilerine etkisini ortaya koymak olarak açıklayan Öğretim Üyesi Elif Ünal Bozcan, “Bu çalışma deney grubunda 7 kız, 6 erkek, kontrol grubunda ise 7 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 25 çocukla gerçekleştirildi. Araştırma, Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ilkokulun iki anasınıfında gerçekleştirilmiş ve araştırmada öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.” dedi. Yrd. Doç. Dr. Bozcan, etkinliklerin duygusal beceriyi geliştirmek için hazırlandığını ve 12 haftalık bir program dahilinde uygulandığını kaydetti.

Yapılan analizler sonucunda, deney grubundaki çocuklar ile kontrol grubundaki çocukların duyguları tanıma ve anlama son test puanları arasında farkların ortaya konulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Elif Ünal Bozcan, “Araştırmanın bulguları doğrultusunda, deney ve kontrol gruplarındaki farklılaşmaların, drama destekli duygusal becerileri geliştirme etkinliklerinden kaynaklanıyor olduğunu gördük.” diye konuştu.

Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Ünal Bozcan’ın söz konusu makalesi UKÜ Lisansüstü Eğitim – Öğretim Araştırma Enstitüsü’nde Prof. Dr. Müfit Kömleksiz danışmanlığında Bozcan tarafından yazılan doktora tezinden yola çıkılarak hazırlandı.

Haber: Mine Özlem GÜNDÜZ – Fotoğraf: Sezer ERDOĞAN