UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN KİTABI 3. BASKISINI YAPTIUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Küçük’ün hazırlamış olduğu Bâkî Dîvânı 3. baskısını yaptı.

Küçük tarafından hazırlanan ve ilk baskısı 1994 yılında yapılan Bâkî Dîvânı adlı kitap Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından basıldı.

Kitabın içerisinde karşılaştırılan nüshalar, transkripsiyon işaretleri, divan, kasideler, musammatlar, gazeller, kıt’alar, matla’lar ve Farsça şiirler yer almakta. Çalışmasında doğruya en yakın bir metin elde etmeye dikkat ettiğini kaydeden Küçük,  3.baskıda, önceki baskılarda bulunan doğru-yanlış cetvelinin kaldırılarak hatasız bir metin ortaya koyulduğunu söyledi.

UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN KİTABI 3. BASKISINI YAPTISabahattin Küçük söz konusu kitapla ilgili yaptığı açıklamada, “XVI. yüzyılın ünlü şairlerinden olan Bâkî’nin divanı daha önce birkaç kez basılmıştı. Bu çalışmada nüsha farkları göz önüne alınıp, oluşan fikirler değerlendirilerek yeni bir yayın ortaya konulmuştur. Şairin Farsça şiirleri de Divan’ın sonuna eklenmiştir. Ayrıca kitapta yer alan doğru-yanlış cetveli de 3. baskıda üzerinde uygulanmıştır.” dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Sabahattin Küçük, “Bâkî şüphesiz Türk edebiyatının en büyük, usta şairlerinden biridir. Bu büyük sanatkâr, hem zamanında hem de daha sonraki yüzyıllarda yetişen şairler üzerinde tesirli olmuştur. Bâkî Dîvânı’nın Türkiye ve dış ülkelerde yüzü aşkın nüshası bulunmaktadır. Nüshası bu kadar çok olan bir eserin tenkitli metnini ortaya koymanın ne kadar güç olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerekir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Sabahattin Küçük son olarak, şair Bâkî’nin onun akademik çalışmalarındaki önemi üzerinde durarak, Bâkî Divanı Üzerine Bir İnceleme (1.Kısım); Bâkî Divanı (Edisyon Kritik) (2. Kısım)” adlı doktora tezini 1982’de tamamlayarak edebiyat doktoru unvanını aldığını dile getirdi.

Haber: Mine Özlem GÜNDÜZ – Fotoğraf: Sezer ERDOĞAN