UKÜ’DE “YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK” ÜZERİNE SEMİNERUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından “Yönetim ve Girişimcilik” temalı seminer düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşen Berberoğlu ve Dr. Nothando Moyo katıldı.

Dr. Nothando Moyo ‘Girişimcilik’ üzerine yaptığı konuşmada “Kuzey Kıbrıs’ta Aile İşletmelerinde Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı çalışmasını anlattı. Moyo, araştırmanın Kuzey Kıbrıs’ta aile işletmelerinin gelişmesi üzerine yapıldığına dikkat çekti. Araştırma çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’taki aile işletmelerinde ortaya çıkan zorluklar ve bu zorlukların kabul edilme aşaması ele alınırken, teorik ve pratik anlamda veriler toplandı.

Araştırmada saha çalışması Kuzey Kıbrıs’ta aile işletmelerinde görülen özel odaklanma ve aile iş başarının faktörlerinin çözümlendiğini belirten Nothando Moyo, “Yapılan araştırma Kuzey Kıbrıs’taki aile şirketlerinin ömrünün uzunluğu ve aile şirketlerinin yıkımına yol açan gerçek nedenlerin ortaya çıkarıldığı bir araştırmadır.” dedi.

UKÜ’DE “YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK” ÜZERİNE SEMİNERAraştırmada kullanılan nitel (sayısal) yöntemlerin 22 iş yeri ile yüz yüze yapılan röportajla elde edildiğine vurgu yapan Dr. Nothando Moyo, “Toplanan veriler bilgisayar destekli nitel veri analiz yazılım programı NVivo aracılığıyla analiz edilmiştir.” diye konuştu. Ayrıca toplanan verilerden elde edilen bilgilerle aile işletmelerinde başarının çoğu, aile işletme sahiplerinin toplulukçu kültürel inançlarına dayandığını belirten Dr. Nothando Moyo, aile şirketlerinin farklı nesillerin, farklı hiyerarşik değerlerinin bir arada yansıtıldığı şirketler olduğuna dikkat çekti.

Seminerde sunum gerçekleştiren bir diğer isim İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşen Berberoğlu ise ‘Yönetim’ üzerine yaptığı sunumda Kuzey Kıbrıs hastanelerindeki örgüt ikliminin, örgütsel bağlılık ve algılanan örgütsel performans açısından etkisi üzerinde durdu. Berberoğlu, Kuzey Kıbrıs’taki dört devlet hastanesinin ele alınarak yapıldığı araştırmanın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde halen çalışmakta olan 975 sağlık personelinden elde edilen anket bilgilerinden oluştuğunu belirtti.

Öğretim Üyesi Ayşen Berberoğlu, 213 kullanılabilir anket sonuçlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının kendi görev ve mesleklerine göre farklılık gösterdiğinin altını çizdi. Dr. Berberoğlu, sonuçlardan elde edilen bir diğer bilgi ile çalışanların örgüt iklimi çerçevesinde, örgütsel bağlılık ve algılanan örgütsel performanslarının arasında pozitif bir ilişki olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Haber: Seher Gamze TİRE – Fotoğraflar: Derya AYGÜN