UKÜ’DE “SAĞLIK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER” SEMPOZYUMUUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum Çevik Uraz Konferans Salonu’nda başladı. Sempozyum’un ilk oturumunda UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Ertürk, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Ayfer Uyanık Çavuşoğlu, UKÜ-DEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Nart ve UKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı yer aldı. Hukuk Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma öğretim elemanları ve diğer öğrenciler de katıldı.

Sempozyum’un saat 10.30’da başlayan açılış konuşmalarında Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Ertürk, sağlık hakkının hukuki açıdan büyük bir önem arz ettiğinin altını çizdi. Toplum sağlığının hukuk kuralları çerçevesinde daha güvenli hale getirildiğini vurgulayan Ertürk, ‘’Günümüz dünyasında en önemli konulardan birisi toplum sağlığıdır.’’ dedi.

UKÜ’DE “SAĞLIK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER” SEMPOZYUMUSağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler konulu sempozyumun UKÜ’de gerçekleştirilmesinden memnuniyetini dile getiren Rektör Prof Dr. Halil Nadiri, bu sempozyum sonucunda oluşan fikirlerin hayata geçmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Değişen ve gelişen dünyada sağlık ve hukukun da geliştiğini belirten Prof. Dr. Nadiri, hukuk öğrencilerine büyük görevler düştüğünü ve sağlık alanında sağlık hukuku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

FERTİLİTE TURİZMİNİN HUKUKİ ARKA PLANI

Birinci oturumun ilk konuşmacısı Doç. Dr. Ayfer Uyanık Çavuşoğlu fertilite turizminin hukuki arka planından bahsetti. Ayfer Uyanık Çavuşoğlu, çocuk sahibi olamayan kişilerin başka ülkelere seyahat ederek çeşitli yollarla çocuk sahibi olmanın fertilite olarak adlandırıldığını, özellikle in-vitro fertiliza turizminin yaygın olduğunun altını çizdi. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çavuşoğlu, fertilite turizminin de taşıyıcı annelik konusunda yapılan milletlerarası sözleşmelerden ve hukuk kurallarından da bahsetti.

UKÜ’DE “SAĞLIK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER” SEMPOZYUMU

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ TEDAVİSİNİN HUKUKİ BOYUTU

Konuşmasına endikasyon dışı ilaç tedavisine değinerek başlayan Yrd. Doç. Dr. Serdar Nart, bu konu hakkında ABD’de yaşanmış bir olayı örnek verdi.  Endikasyon dışı ilaç kullanılmasının sebebi olarak hasta kişinin hastalığının ilacı olmaması sonucu başka ilaçları kullandığını anlatan Nart bu ilaçların kullanılmasına ilişkin genelge ve düzenlemelerden bahsetti.

Haber: Himmet KAZAN – Fotoğraf: Derya AYGÜN