UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN MAKALESİ CEZA HUKUKU DERGİSİ’NDE YAYIMLANDI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan’ın “Futbol Taraftarlarının Hakaret İçeren Tezahürat Eylemlerinin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalesi Ceza Hukuku Dergisi’nde (CHD) yayımlandı.

Hakemli dergi Ceza Hukuku Dergisi’nde yer alan UKÜ Öğretim Üyesi Karakaş Doğan’ın çalışmasında futbol taraftarlarının davranışları ele alındı. Ceza hukuku açısından kişilik haklarına saldırı veya hakaret oluşturabilecek olanların çalışma konusu edildiğini aktaran Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan futbol karşılaşmaları sırasında seyircilerin farklı kimliklere büründüğünden bahsetti.

“Kalabalığın içinde kaybolanlar bazı olayların faili olurlar”

Fatma Karakaş Doğan, “Kalabalığın içinde kişilikleri kaybolan seyirciler, dış uyaranların da etkisiyle bazı olayların faili olur. Sporda şiddeti o toplumun, kitlenin ve bireyin sosyal koşullarından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Sporda şiddet ve çirkin tezahüratın, aynı toplumun farklı kesimleri arasında dahi davranış farklılıkları olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu gibi farklılıklar önem taşımaktadır.” dedi.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Fatma Karakaş Doğan, makalesinde futboldaki şiddeti fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet olarak ayıran yazarların, mağdurda aşağılanma, eşitsizlik, utanma, güvensizlik ve yılgınlık yaratarak duygusal yaralamaya yol açtığını ve psikolojik şiddet adı altında incelenmeye uygun olduğunu kabul ettiklerini ifade etti.

“Hakaret içeren tezahüratın sebebi kazanma hırsı, futbol camiasında dönen yüksek paralar ve erkek egemen söylemden kaynaklanan davranış bozuklukları”

Futbol taraftarlarının hakaret içeren tezahüratta bulunmalarının sebepleri üzerinde sosyolojik fikir yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Karakaş Doğan, taraftarların davranışlarının tek nedeninin kişisel özellikleri olmadığını ve taraftarları buna iten kazanma hırsı, futbol camiasında dönen paraların yüksekliği ve erkek egemen söylemden kaynaklanan bir takım davranış bozukluğu olduğunu vurguladı.

Dört ayda bir yayımlanan hakemli dergi Ceza Hukuku Dergisi’nde yayımlanan makalesinde ayrıca davranış şekillerinin bir bütün olarak ele alındığını dile getiren UKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan, ceza hukuku açısından bunların nasıl bir soruşturmaya ya da nasıl bir kovuşturmaya tabi tutulması gerektiği üzerinde de fikir yürütüldüğünü söyledi.

Haber: Gülsenem DEMİREL