UKÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CAMBRIDGE’DE BİLDİRİ SUNDU 

UKÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CAMBRIDGE’DE BİLDİRİ SUNDU

“KIBRIS’IN TEK BİR ETNİK KİMLİĞİNİN YENİDEN TANIMLANMASI”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazif Fuat İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası konferansta bildiri sundu.

Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nazif Fuat Ekim ayında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilim Çalışmaları Konferansı (2nd International Conference on Interdisciplinary Social Science Studies)’nda “Kıbrıs’ın tek bir etnik kimliğinin yeniden tanımlanması: etnisite ile ilgili literatür araştırma çalışması ve Kıbrıs Problemi” (Re-defining Cyprus with its single ethnicidentity: Exploratory study of the literature on ethnicity and the case of Cyprus) başlıklı bildirisini sundu.

Öğretim Görevlisi Nazif Fuat bu bildiride, Kıbrıs sorununun siyasi arenada tartışılan en önemli konulardan biri olduğunu belirterek Kıbrıs sorununun yarattığı toplumsal problemler arasında kimlik, milli kimlik ve etnik kimliğin önemine vurgu yaptı.

Fuat, tüm dünyanın Kıbrıs’ta yıllardır iki farklı etnik grubun (Rum Kıbrıslılar ve Türk Kıbrıslılar) yaşam sürdürdüğüne inanmış olduklarını söyleyerek, yapılan çalışmada Kıbrıslıların dış güçler tarafından bölünmüş olduğunu ve buna rağmen tek bir etnik kimliği paylaştıklarını anlattı.

Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nazif Fuat İngiltere’deki konferansta sunduğu bildirinin, dış güçler tarafından yaratılmış olan çatışma ve bu çatışmanın Kıbrıslılar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri üzerinde durduğunu belirtti.

“Broome’un 2004’te belirttiği gibi, adanın etnik bölünmesi, fiziksel bölünmeyle birlikte, Kıbrıslıların iletişim bariyerlerini yaratmış ve adanın birleşmesi hususunda bir engel oluşturmuştur.” diyen Öğr. Gör. Nazif Fuat gerçekleştirilen çalışmada dış güçlerin Kıbrıs toplumuna etkisi, zorla bölünen bir toplum ve empoze ettirilen farklı etnik kimlik algısının – kültürel birliktelik ve etnik bütünlük gerçeğinden farklı olarak – analiz edildiğini kaydetti.

Haber: Esra Yağmur KILIÇ