Reyhan-Sabri-1

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sabri’nin Kıbrıs’taki Osmanlı vakıflarına ait tarihi binalarla ilgili restorasyon çalışma ve uygulamalarını konu alan makalesi uluslararası hakemli dergide yayımlandı. Makale kültür ve mimarlık konusunda dünyada otorite kabul edilen International Journal of Heritage Studies dergisinde yer buldu.

Sabri: “Makaledeki dönemin anlayış ve tutum analizi, geçmişi aydınlattı”

Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sabri’nin tamamen orjinal dökümanlara dayalı olarak gerçekleştirdiği analitik çalışmada, geleneksel Osmanlı vakıf bina onarım sisteminin aşamalar halinde geçirdiği değişim saptandı. Sabri araştırmasında vakıf binalarında restorasyon ihtiyacının doğması, gerekli projelerin hazırlanması, yetkinin verilmesi ve uygulamanın gerçekleştirilmesi çerçevelerinde konuları ele aldı.

Araştırma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sabri makalenin İngiliz koloni devri boyunca benimsenen anlayış ve tutumların analizinin geçmişi aydınlattığını söyledi. Sabri makalenin ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde sürdürülebilir bir koruma ve restorasyon modelinin oluşturulmasına yön verebilecek dersleri açığa çıkardığını da ifade etti.

Araştırmanın bulgularına göre 1878’de Evkaf İdaresi Osmanlı’dan devralındığında, vakıf binalarla ilişkili olarak asırlardan beri uygulanan sürdürülebilir bir onarım sisteminin olduğunu belirten Sabri, “Bu sistem içerisinde de kullanıcı toplumun oldukça etkin bir rolü bulunmaktaydı. Bu sayede, vakıf binaların onarım ihtiyaçları vaktinde saptanmakta ve ihtiyaç duyulan onarımın ihmal edilmesi durumunda da gerekli mercilere baskı oluşturulmaktaydı. Ayrıca, binaların tamiratı için bu amaçla vakfedilmiş olan mali kaynaklar mevcuttu.”dedi.

“Araştırmaya göre toplumun restorasyon konusunda rölü azaldı”

Reyhan Sabri tamiratların mevcut mali kaynaklar çerçevesinde çözümlenebilmesi için masraf  büyümeden tamirat ihtiyacının erken saptanıp çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Sabri söz konusu uygulamaların günümüzde uluslararası kültür mirası sahasında benimsenen sürdürülebilir koruma anlayışı içerisinde yer alan paydaş katılımı, düzenli kontrol ve önleyici bakım kavramlarının Osmanlı vakıf sistemi içerisinde içselleştirildiğini göstermekte olduğunu belirtti. Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Reyhan Sabri ayrıca yapılan araştırmaların neticesinde İngiliz döneminde, aşamalar halinde, kullanıcı toplumun restorasyon konusundaki rolünün azaldığını ve onarım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulamanın şekillenmesinin tamamen merkezi yönetimin kontrolüne geçtiğinin de ortaya çıktığını söyledi. Sabri, bunun yanı sıra vakfiyelerde özel olarak bina tamiratları için ayrılmış mali kaynakların da başka sahalara kaydırıldığının altını çizdi.

Sabri, bu dönemde Evkaf’ın Osmanlı vakıf sisteminin sürdürülebilir koruma ilkelerini kaybetmesine neden olacak uygulamalara giriştiğini söyleyerek, “Diğer taraftansa kültür mirası nitelikli binalarla ilgili restorasyon tutumu geliştirmekte pasif kalmıştır. Örneğin, genelde Latin kökenli vakıf binaların restorasyonu için özel önem gösterilirken, Osmanlı kökenliler niteliksiz modern binalar olarak kabul edilmiştir.”diye konuştu.

Reyhan Sabri’nin fotoğrafları derginin kapağında

RJHScover 1..2

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sabri’nin yaptığı araştırmaların bulguları “Transitions in the Ottoman Waqf’s Traditional Building Upkeep and Maintenance System in Cyprus during the British Colonial Era (1878–1960) and the Emergence of Selective Architectural Conservation Practices” isimli makalede yer aldı. Makale, İngiltere’de yayınlanan ve dünyada kültür mirası alanında otorite dergilerinden biri olarak kabul edilen International Journal of Heritage Studies’in 21. cildinin 5. sayısında yayımlandı. Dergi ayrıca 5. sayısının kapağında Reyhan Sabri’nin makalesinde yer alan ve Bayraktar Camisi, Hala Sultan Tekke-Camisi ve Mevlevi Tekkesi’ni gösteren fotoğrafları kullandı.

 

Haber: Eren Şişik