S

 

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından “Siber Güvenlik Semineri” gerçekleştirildi. Çevik Uraz Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde bilişim danışmanlığı, eğitimi ve entegrasyonu alanlarında Türkiye’de faaliyet gösteren BT Pro Bilgi Teknolojileri A.Ş.’den Yılmaz Karakul, Abdurrahim Özel ve Özkan Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde ilk olarak Yılmaz Karakul, “Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi” hakkında bilgi verdi.  Karakul, Beyaz Şapkalı Hacker olarak tanımlanan kişilerin bilişim suçları işleyen korsanların teknik ve yöntemlerini bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araç ve yazılımları tanıyan, kısaca bilgisayar dünyasının “kötü adamları” ile aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanları olduğunu söyledi.

Seminerin ikinci konuşmacısı Özkan Erdoğan ise “Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi” konusuna değinerek özel bilgi güvenliği unsurları, güvenli yazılım yaşam döngüsü, PHP için güvenli kodlama prensipleri, PHP için uygulama güvenliği testleri, yazılım güvenliği yönetimi, uygulama güvenliği testleri, kaynak kodu analizi ve güvenli yazılım için konfigürasyon yönetimleri ile ilgili bilgi verdi.

Etkinliğin son bölümünde ise web uygulama güvenliği ve veri tabanı güvenliği eğitimleri Abdurrahim Özel tarafından ele alındı. Özel, web uygulama sızma testleri ve önemi, web uygulama güvenlik bileşenleri ve temel http bilgisi, web uygulamalarına yönelik bilgi toplama evresi, girdi ve çıktı denetiminin nasıl yapılacağı konularını aktardı. Abdurrahim Özel çok sayıda örnek sunarak ele aldığı konuları uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.

S

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda UKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Siber Güvenlik Semineri” nin sonunda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erbuğ Çelebi BT Pro Bilgi Teknolojileri A.Ş.’den katılan konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.

 

  • Siber Güvenlik Nedir?

Siber ortamda güvenlik amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, uygulamalar ve teknolojiler bütünü olan Siber Güvenlik kavramı, kurum ve kişilerin güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve idame edilmesini sağlamayı amaçlar. Siber Güvenlik konusunun günümüzde en önemli güvenlik konuları arasında yer aldığı düşünülmektedir.

Haber ve Fotoğraflar: Oğuz İLGEN