Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyeleri Kıbrıs Türk Kültür Derneği ile Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu’nun (KIBATEK) Ankara’da ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu”na katıldı.

Ankara’da Mehmet Ertuğruloğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda sanaatkar ve akademisyenler bir araya gelerek Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatı konusunda hazırladıkları çalışmaları paylaştı.

Söz konusu sempozyumda UKÜ’yü, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kayhan temsil etti.

Sempozyuma katılan UKÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Karadağ “Şiir Serüveninden Fikret Demirağ’a ve Kıbrıs’a Dair”; Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aylanç “İsmail Bozkurt’un Romanlarında Kişiler ve Karakterizasyon”; Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gümüşatam “Kıbrıs Türk Ağız Sözlükçülüğünde Bener Hakkı Hakeri”; Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kayhan da “Özker Yaşın’ın Şiirlerinde Destanlaştırılan Tarihi Kahramanlar ve Olaylar” başlıklı bildirilerini sundu.

Prof. Dr. Metin Karadağ “Şiir Serüveninden Fikret Demirağ’a ve Kıbrıs’a Dair” başlıklı bildirisinde Kıbrıslı şair Fikret Demirağ’ın (1940-2010) dizelerinden yola çıkarak şairi ve şairin hayatı boyunca tutku, özlem ve duygularla söz senfonileri yarattığı yurdunu algılayışını inceledi.

Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın çalışması ise İsmail Bozkurt’un romanları örneğinde insanın sosyal bir tipe dönüşümünü tanıklayan realist roman kahramanlarının “gerçeklik”, “gelişim” ve “olgunlaşma” kavramları çevresinde incelenmesine dayanıyor.

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam da bildirisinde Kıbrıs Türk edebiyatına olduğu kadar, hazırladığı sözlükle Kıbrıs Türk ağız araştırmalarına hizmet eden Bener Hakkı Hakeri ve araştırmacının şahsında Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü adlı eseri üzerine incelemede bulundu.

Sempozyuma katılan bir diğer UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kayhan ise çalışmasında Özker Yaşın’ın şiirlerinde Türk tarihine damga vurmuş önemli kahramanları nasıl destanlaştırdığını ve Kıbrıs Türkü’nün karanlık yıllarında onlara umut ışığı veren, Türk tarihinin büyük kahramanlarıyla zafere giden yolu anlattığı şiirlerini inceledi.