Akademisyen kadınların yönetimde az sayıda yer alması şiddetin bir göstergesidir”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatoş Silman ve Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bir basın açıklaması yaptı.

Silman ve Özbiler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili mesajlarında sadece 25 Kasım’da değil; her gün mücadele verilerek, kalıcı çözümler ve politikalar geliştirilerek kadına yönelik şiddetin önlenebileceğini vurguladı.

Fatoş Silman ve Şerife Özbiler, Kuzey Kıbrıs’ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili birtakım önemli gelişmeler olması ve önlemler alınmasına karşılık kadınların fiziksel, duygusal, ekonomik şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatoş  Silman ve Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, kadına yönelik şiddetin sadece ev ortamında olmadığını, yaşamın her alanında kadının ikincil durumda bırakıldığını ifade ederek, “Akademisyen kadınların da yönetimde  az sayıda yer alması kadına yönelik şiddetin bir göstergesidir.” dedi.

Silman ve Özbiler bu konuda yaptıkları bilimsel çalışmalar ışığında geleneksel ev içi rollerinin eşitsiz bir biçimde dağılmasından dolayı kadınların üzerlerinde aşırı bir iş yükü olduğunu ve bu iş yükünden ötürü hem akademik ilerleme kaydedemediklerini hem de  yönetimde yer alamadıklarını söyledi.  Silman ve Özbiler ataerkil toplumların ciddi bir sorunu olan kadınların iş yaşamı ve ev yaşamında sahip oldukları sorumluluklardaki dengesizliğin ve de cinsiyet eşitsizliğinin en aza indirgenebilmesi için toplumu bilgilendirmek adına bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini de vurguladı.