Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, yaptığı araştırmada yüksek eğitim ortamlarında yönetim kademesindeki kadın sayısının düşük oluşuna dikkat çekerek bu alanda eşitliğin sağlanabilmesi için çeşitli öneriler getirdi.

Özbiler “Yüksek Eğitim Ortamlarında Eşitlik Hakkında Genel Bir Bakış” konulu araştırmasında hem Kuzey Kıbrıs hem de Türkiye’deki üniversitelerde eğitim açısından kız öğrenci oranlarının ve de kadın akademisyen sayısının artmasına rağmen kadınların yönetim kademesindeki oranının düşük olduğuna vurgu yaptı.

Eğitim politikasının geliştirilmesinin en önemli ayaklarından birisinin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olduğunu belirten Şerife Özbiler, bununla ilgili önemli adımlar atılsa da halen bu eşitliğin sağlanamadığını belirtti. Özbiler, eğitimin zorunlu olmayan diğer düzeylerinde de eğitimde toplumsal cinsiyeteçitliğin tüm boyutlarının ele alınabilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla böyle bir araştırmanın ortaya çıktığını kaydetti.

“Kariyerce erkekten yüksek olma aile içinde soruna yol açıyor”

Çalışma kapsamında 18 akademisyen ve 18 doktora öğrencisi ile bire bir görüşüldüğünü aktaran Şerife Özbiler, araştırma sonuçlarına da değinerek şu bilgileri verdi: “Çalışmaya katılan akademisyenler yüksek eğitim ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığını  belirtmiştir. Akademisyenlere göre kariyerce erkekten yüksek olmasının aile içinde sorun olacağı düşünülmektedir. Doktora öğrencileri ise toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili olarak kendileri aleyhine ayrımcı bir tutum sergilediklerini belirtmiştir.”

Yüksek öğretim kurumlarında toplumsal cinsiyet nasıl sağlanabilir?

Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler çalışmasında yüksek öğretim ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için şu önerilerde bulundu: “Kadın erkek cinsiyet eşitliğine vurgu yapan aile eğitim programları geliştirilmeli. Yüksek öğretim kurumlarında görev yapan kadınlar idari görevlerde de görünür hale getirilmeli. Eğitimciler, eğitim programları ve materyaller toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirilmeli. Üniversitelerin tıp fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ve eğitim fakültelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin müfredata girmesi sağlanmalıdır.”

Şerife Özbiler ancak bu koşullar sağlandığı sürece yüksek öğretim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine  ve genel olarak eşitliğe yönelik önemli adımlar atılabileceğini kaydetti.

Araştırma uluslararası konferansta da sunuldu   

Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler “Yüksek Eğitim Ortamlarında Eşitlik Hakkında Genel Bir Bakış” başlıklı araştırma çalışmasını ayrıca 1-3 Eylül tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Konferansı’nda sundu.