Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam’ın “Kıbrıs Türk Ağızları” isimli kitabı yayımlandı.

Gümüşatam’ın inceleme ve araştırmaya dayalı “Kıbrıs Türk Ağızları” ismini taşıyan akademik kitap Tipograf Art Basım – Yayın tarafından basıldı.

Söz konusu kitapta Kıbrıs Türk ağızlarının gramer özellikleri, bütün hâlinde ve işlevsel özellikleriyle ele alınıp incelendiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, incelemenin sahadaki bu alanda oluşan boşluğu dolduracağını da kaydetti. Gümüşatam ayrıca “Kıbrıs Türk ağızlarında adlar, fiiller ve görevli biçim birimlerinin ele alınacağı bir serinin birinci basamağını oluşturan eldeki kitap, ad kategorisine ayrılmıştır.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, “Kıbrıs Türk Ağızları” kitabıyla ileride hazırlanacak Türkiye Türkçesi ağızları atlasına ve genel gramerine  küçük de olsa bir katkı koymayı ümit ettiğini de söyledi. Gümüşatam öte yandan kitabın, Kıbrıs Türk ağızlarının isim, sıfat, zamir ve zarf gibi ad kategorisine bağlı sözcük türlerini işlevleri açısından belirlemek, unutulmadan değerlendirmeye almak kaygısını da bir nebze giderdiğini belirtti.

Türkiye Türkçesi ağızları içinde önemle durulması gereken sahalardan birinin de, Kıbrıs Türkleri tarafından konuşulan ağızlar topluluğu olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Eski Anadolu Türkçesinin birtakım eskicil ögelerini barındıran, yapı özellikleriyle Türkiye Türkçesinin Batı Grubu Ağızları başta olmak üzere, çeşitli kollarıyla farklı düzeylerde benzerlik taşıyan Kıbrıs Türk ağızlarını bütün hâlde incelemeye alan çalışma sayısının sınırlı olduğuna da dikkat çekti.