Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam’ın “Türkiye Türkçesi Ağız Sözlüklerinin Hazırlanmasında İstem (Valenz) Verilerinin Gerekliliği Üzerine” başlıklı makalesi uluslararası hakemli dergi “Turkish Studies”de yayımlandı.

Gürkan Gümüşatam, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı Turkish Studies Dergisi’nin “İsmail Yıldırım Armağanı” özel sayısında Türkiye Türkçesi ağız sözlüklerini konu alan makale ile ilgili bilgi verdi. Gümüşatam çalışmanın amacının ağız sözlüklerinde modern dilbilimin bulgularından yeterince yararlanmamanın doğurduğu eksiklerden birine, istem konusuna işaret etmek olduğunu söyledi.

Türkiye Türkçesi söz varlığını belirlemek üzere hazırlanan bölge ağzı sözlüklerinin dil çalışmaları açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, buna karşın hazırlanan bölge ağzı sözlüklerinde birtakım dillik verilere yer verilmemesinden ortaya çıkan sorunlara değindi. Gümüşatam, “Dillik verilere yer verilmemesi hem yazı diliyle hem de diğer bölge ağızlarıyla sağlıklı karşılaştırmalar yapılmasını güçleştirmektedir. Öte yandan kelimenin metin bağlamındaki kullanımının göz ardı edilmesi, dillik özelliklerin belirlenmesinde engel teşkil etmektedir. Anlamında değişme olmamasına rağmen dillik açıdan değişme gösteren şekiller sesçe yazı dilinden büyük ayrılıklar göstermediği için sözlük dışında tutulur.” diye konuştu.

Çalışmada fiillerin istem durumlarını belirlemenin önemi üzerinde durulduğunu da aktaran Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, fiillerin istem durumlarını ele alan ağız sözlüklerinin gerekliliğine işaret edildiğini belirtti. Gümüşatam istem sözcüğünü de tanımlayarak şunları söyledi: “İstem en kısa tanımıyla fiilin zorunlu olarak bulundurduğu tamlayıcıları anlatan bir dilbilim terimidir.”