Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tarafından 6 yıllık akreditasyon verildi.

UKÜ’nün MİAK akreditasyonu çerçevesinde başlattığı çalışmaları, Kurul tarafından en üst seviyede başarılı görüldü. Bu çerçevede UKÜ’nün Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün vermekte olduğu mimarlık eğitim ve öğretiminin 2020 yılına kadar kaliteli bir eğitim ve öğretim olduğu güvence altına alındı.

MİAK akreditasyon süreciden başarı ile geçen UKÜ Mimarlık Bölümü; altyapı (Stüdyolar, laboratuvarlar v.s), öğretim üyesi nitelik ve nicelik, güncel ve geçerlilik yönünden değerlendirilerek eksiksiz bulundu.

Mimarlık Bölümü’nün müfredat ve ders içeriklerinin iş verenler ve mezun öğrenciler ile danışıldıktan sonra belirlenmesi ve mezunların “iş bulabilmesi” yönüne katkısı programın en dikkat çekici özelliklerinden birini oluşturdu.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Yücel, akreditasyon süreci sonrasında bu başarının, üst kademe yönetiminin desteği, öğrencilerin bilinçli tutum ve davranışları ile öğretim üyelerinin fedakarca katkı ve iş birliği sayesinde elde edildiğini belirtti.

Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cemil Atakara da şunları kaydetti: “Önemli olan UKÜ Mimarlık Bölümü’nün kaliteli eğitim verildiğini, bizim dışımızda saygın bir kurumun söylemesiydi ve bunu akreditasyon sürecinden sonra MİAK tescil etmiştir.”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi üst kademe yönetiminin yeni vizyon ve kaliteli eğitim – öğretime verdiği önem ve destek çerçevesinde daha önce de İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Elektirik Elektronik Bölümleri MÜDEK akreditasyon sürecinden başarı ile çıkmışlardı.

Üniversitede ayrıca İşletme Programları Alman Akreditasyon Örgütü FIBAA, İngilizce Hazırlık Okulu EAQUALI, Bilişim Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin de bir başka önde gelen akreditasyon kuruluşu ASIIN tarafından akredite edilmek üzere süreçleri başlatıldı.