Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, Kuzey Kıbrıs’taki kadınların annelik rollerini incelediği çalışmasını I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sundu.

Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen “Eğitimi Yeniden Düşünmek: Sorunlar ve Çözümler” ana temalı I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne “İlköğretim Döneminde Çocuğu Olan Annelerin Annelik Rol Memnuniyeti Hakkındaki Görüşleri ve Çocuklarının Kabul Ret ve Kontrol Algıları” başlıklı bildirisi ile katıldı.

Özbiler söz konusu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta kadının giderek iş yaşamına olan katkısının artması ile onların ve çocuklarının psikolojik sağlığının bu durumdan nasıl etkilendiğini ortaya koymayı amaçladığını belirtti. Şerife Özbiler çalışmanın önemine de değinerek şunları kaydetti: “Toplumumuzda sosyo-ekonomik değişim ve gelişimlere bağlı olarak çalışan birçok kadın çocuğuna karşı annelik rolünü yeterince yerine getirip getiremediği konusunda kaygı duymaktadır. Daha iyi bir anne profili ortaya koymak için annelerin annelik rol memnuniyetine ilişkin algılarını belirlemesi önemlidir.”

Şerife Özbiler çalışmanın aynı zamanda ilköğretim dönemindeki çocukların annelik kabul ret ve kontrol algılarının belirlenmesi ile iyi bir anne çocuk ilişkisi oluşturulmasına ve çocuklardaki psikolojik uyumun sağlanmasına katkı sağlayacağını da söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta annelik rol memnuniyeti ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını kaydeden Şerife Özbiler, çalışmanın sonuçlarına da değinerek şunları söyledi: “Bu araştırmada annelik rolleri, algılanan annelik rol memnuniyeti ve algılanan annelik kabul ret ve kontrol üzerinde durulmuştur. Araştırmaya katılan ilköğretim döneminde çocuğu olup çalışan annelerin annelik rolü hakkındaki görüşleri 3 başlık altında toplanabilir; bunlar temel bakım, beslenme ve oyundur. Anneler tarafından en çok algılanan annelik rolü oyundur. Mutlaka her anne çocuğu ile oyun oynamaktadır. Bunun hemen ardından gelen temel bakım ihtiyaçları ve yemektir. Her anne çocuğuna işe gitmeden önce ve iş çıkışı eve döndüğünde yemek yapmakla sorumludur. Son olarak ise, anne çocuğu hasta olduğunda gece yanında kalmak ya da kalkıp bakmak temel algılanan annelik rolüdür. Annelerin bu rollerinden memnuniyet derecelerine bakıldığında babaların da bu rollerde görev ve sorumluluk almaları gerektiği vurgulanmıştır.”