Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, Ankara’da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde UKÜ’yü temsil etti.

Öğretim Görevlisi Şerife Özbiler, Eğitim Araştırmaları Birliği tarafından Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Kongre’de “Gelecek Yüzyıl İçerisinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Rehberlik Ütopyaları”  başlıklı bildirisinı sundu.

Çalışmasında Kuzey Kıbrıs’taki rehberlik hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve şu an içinde bulunduğu durumu ele alan Öğr. Gör. Şerife Özbiler, Kuzey Kıbrıs’taki rehberlik hizmetleri hakkında da bilgi verdi. Söz konusu çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Özbiler şunları söyledi: “Günümüzde özellikle bilim ve teknolojideki hızlı değişim gelecek yüzyıl içerisinde rehberlik ve psikolojik danışmanın nasıl olacağı sorusunu doğurmuştur. Çalışmada bu hızlı değişimin ‘rehberlik ve psikolojik danışmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracak mı yoksa tam aksine ona bizi bağımlı hale mi getirecek’ gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıldı.”

Şerife Özbiler, çalışmanın sonuçlarına göre bu soruların cevabının ütopyalar ile geliştirilen rehberlik programı modelleri ile verilebilmekte olduğunu belirtti. Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Özbiler, “Hızlı değişimler sonucunda topluma uyumun güçleşmesi ile rehberlik ve psikolojik danışmaya olan ihtiyaç artmıştır.” dedi.