Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mersin Üniversitesi (MÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümleri arasında bir işbirliği protokolü hazırlandı. İmzalama sürecinde olan protokol kapsamında 2013-2014 Bahar döneminde başlamak üzere ortak projeler yürütülmesi kararlaştırıldı.

Hazırlanan protokol kapsamında ilk olarak UKÜ’den 18, MÜ’den 23 mimarlık öğrencisinin katılımıyla iki aşamalı bir proje çalışması gerçekleştirildi. Proje yürütücülüğünü UKÜ Mimarlık Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk, Öğr. Gör. Nezire Özgece ve Öğr. Gör. Meray Taluğ; MÜ Mimarlık Bölümü’nden ise Yrd. Doç. Dr. Evrim Demir Mishchenko ve Mim. Sabri Konak üstlendi.

Proje kapsamında iki grup için de “Kongre Merkezi” konusu seçildi ve iki arazi Lefkoşa’da, iki arazi de Mersin’de olmak üzere toplam dört arazi belirlendi. İki aşamalı olarak gerçekleşen ortak proje çalışmasının ilk aşaması, Lefkoşa’daki arazileri analiz etmek üzere UKÜ’de; ikinci aşaması ise Mersin arazilerinin analizini yapmak üzere MÜ’de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında tüm arazilerin ortak analizlerinin ve sunumlarının yapılabilmesi için; 6-8 Mart’ta Lefkoşa’da,  12-14 Mart’ta Mersin’de iki üniversite grubu için de ikişer günlük geziler organize edildi. Yapılan ortak sunumda iki üniversite öğrencileri karma gruplar halinde sunumlarını gerçekleştirdi. Sekiz başlık altında gerçekleşen proje sunumunda “trafik, ulaşım, yaklaşım”, “yapılı çevre dokusu”, “cephe ve siluetler”, “coğrafik ve topoğrafik özellikler”, “iklimsel ve ekolojik özellikler”, “sosyal doku”, “bölgenin tarihsel gelişimi” ve “altyapı ve teknik donanımlar” konuları ele alındı.

İmazalanma aşamasındaki işbirliği protokolü hakkında bilgi veren UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk, “Bu işbirliği protokolünün amacı, iki kurum arasında akademik, mesleki ve sosyal bağlar kurmak; bu doğrultuda öğrencilerin kurumlararası yabancılaşmasını ortadan kaldırmak ve onları ortak bir platformda buluşturmaktır.” dedi.

İşbirliği protokolü; lisans programları kapsamında mimari proje derslerini ortaklaşa düzenlemek, ortaklaşa ders atölye ve uygulama çalışmaları düzenlemek, kısa süreli öğretim elemanı değişimi, lisansüstü programları kapsamında ortaklaşa tez izleme ve final jürisi oluşturmak, tez tanışmanlığında bulunmak, bilimsel çalışmalar ve eğitim çalışmaları kapsamında bilimsel araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek, sempozyum veya kongre gibi faaliyetler düzenlemek, eğitim projeleri geliştirmek, atölyeler ve etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı üçüncü akademik kuruluş ve organizasyonlarla ortak eğitsel veya araştırmaya yönelik programlar gerçekleştirmek, bilgi paylaşımını sağlacayacak sergiler, seminerler, söyleşiler ve teknik geziler düzenlemek gibi konuları içeriyor.

Haber: Mete Yasin Usta | Seher Gamze Tire