Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen – Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları, 26. Edebiyatta Kadın Sempozyumu (KIBATEK)’nda birden çok bildiri ile Üniversite’yi temsil etti.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde gerçekleştirilen KIBATEK Sempozyumu’nda UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Kurtuluş Savaşı Sonunda Bir Türk Kadınının Feryadı: Meliha Naciye – Müsamelet-i Cihan Yarabbi Bizi Kurtar (1992)” başlıklı bildiriyi sundu.

Söz konusu sempozyumda dekan Prof. Dr. Karakartal’ın yanı sıra Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel “Kıbrıs Türk Kadın Şairlerinin Şiirlerine Yansıttıkları Çocuk”, Araş. Gör. İbrahim Arslan “Kıbrıs Barış Harekatı ve İki Kadın Şair: Fahamet Öğün ve Gülter Veral” ve Fen – Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Gülden Sarı da “Handi Divanı’nda Güzellik Unsurları: Saç ve Kakül” başlıklı bildirilerini sundu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin doktora öğrencilerinin de yer aldığı KIBATEK Sempozyumu’nda Hüseyin Ezilmez, “Kıbrıs Türk Tiyatro Edebiyatında Kadın Tipleri”, Emin Onuş, “Kıbrıs’ta İstanbul’lu Bir Yazar: Stella Aciman ve ‘Orda Bir Ada Var Uzakta’ Adlı Eseri” başlığını taşıyan bildirilerini sundu.

Sempozyumla ilgili bilgi veren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, “Edebiyatta Kadın Sempozyumu Belkıs Halim Vassaf Anısına, disiplinlerarası bir çalışmayı içerdiğinden, geniş kapsamlı bir çerçevede gerçekleşti.” dedi. Karakartal bunlara ek olarak kadının, öğrenim, eğitim ve çalışma hayatına başlaması, yaşanılan zorluklar, bu zorlukların aşılması ve başarıları, edebiyat eksenli metinlerden hareketle de olsa farklı disiplin alanlarınca farklı şekillerde gözler önüne serildiğini söyledi.

Haber: Mete Yasin Usta