Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde “Sivil Ayaklanmalardaki Farklılık ve Benzerlikler” temalı Uluslararası İlişkiler Kulübü Yıllık Konferansı gerçekleştirildi.

Alanlarında uzman konukların konuşmacı olarak katıldığı konferanslarda “Arap Baharı”, “Gezi Parkı olayları”, Ukrayna’da yaşanan olaylar ve İngiltere, Fransa gibi ülkelerde çıkan ayaklanmalar ele alındı.

“Arap Baharı Üçüncü yılında: Neler değişti?”

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren konferansların ilkinde Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Atacan “Arap Baharında Üçüncü Yıl: Neler Değişti?” konulu sunum gerçekleştirdi.

Bölgede yaşanan isyanlarla ilgili bilgilerinin sınırlı olduğunu belirten Prof. Dr. Fulya Atacan, “Ülkelerdeki yapısal sebepleri görünce isyanlara hangi grupların neden olduğunu görebiliyoruz. Tüm ülkeler bu isyanlardan nasibini aldı.” diye konuştu. Devletlerin bu isyanlardan sonra desteklediği birimleri değiştirdiğini ve endüstri yerine finansa kaynak ayırdığını da söyleyen Atacan, özellikle kırsal bölgelerde sonuçların çok daha ağır olduğuna vurgu yaptı.

Halkın o dönem düzenin değişmesini istediğini belirten Prof. Dr. Fulya Atacan, “Bu insanları sokağa döken isyancıların taleplerinin hiçbiri karşılanmadı.” dedi. İsyanlarda Libya’ya doğrudan müdahale olduğunu söyleyen Atacan, Tunus ve Mısır’ın kendi eski kurumlarını kullanarak isyanı kontrol ettiğini kaydetti.

“Cumhuriyetçiler sayesinde aşkın nasıl direnişe dönüştüğünü gördük”

Birinci günün bir diğer konferansında Doç. Dr. Hakan Güneş “İstanbul Haziran Direnişi’ndeki Yeni Dinamikler: Yeni Müslümanlar ve Cumhuriyetçiler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Güneş, fotoğraf ve çeşitli görsellerle desteklediği sunumunda söz konusu direnişte “Cumhuriyetçiler” diye yeni bir grubun ortaya çıktığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Hakan Güneş direnişteki eylemleri şu sözlerle aktardı: “Direnişte yer alan milyonlarca insanın bu grup sayesinde yeni tecrübeler kazandığını gördük. Cumhuriyetçiler sayesinde aşkın nasıl direnişe dönüştüğünü, farklı ırkların tek bir amaç için toplanıp nasıl organize olduğunu gördük. Herkes tek bir amaç için oradaydı. Renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan milyonlar direndi ve onların sesi diğerlerine ışık oldu.”

 “Gezi Direnişi’nin kendine has bir ‘tarzı’ vardı”

 “Gezi Parkı” olaylarını konu alan bir diğer konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Ertan Kardeş Gezi Direnişi’nin kendine has bir semiyolojisi olduğunu belirtti. Kardeş, “Gezi Direnişi ulusal bir ayaklanmayken küresel bir ayaklanmaya dönüştü, bunun sebebi kendine özgü bir ‘tarzı’ olmasıydı.” dedi. Ertan Kardeş, direnişte yer alan insanların meydana gelen önemli olayları sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya duyurmasıyla direnişin küresel anlamda da önemli bir hale geldiğini söyledi.

UKÜ’lü akademisyenler Avrupa’daki olayları ve Türkiye’de yaşananları ele adlı

“Sivil Ayaklanmalardaki Farklılık ve Benzerlikler” temalı konferanslar dizisi UKÜ’lü akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Julie Alev Dilmaç ve Yrd. Doç. Dr. Özker Kocadal’ın “2005 ve 2011 Yılında İngiltere ve Fransa’da Gerçekleşen Ayaklanmalar” başlıklı sunumları ile devam etti.

Uluslararası İlişkiler Kulübü Yıllık Konferansı’nın ilk günü UKÜ öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Güneş Koç ve Yrd. Doç. Dr. Tarık Atan’ın konuşmalarıyla son buldu. UKÜ’lü akademisyenler konuşmalarında “Gezi Olayları” sırasında ve sonrasında Türkiye’nin durumu hakkında genel bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

UKÜ’lü öğrenciler de “Gezi Parkı” ile Ukrayna’da yaşanan olayları tartıştı

“Sivil Ayaklanmalardaki Farklılık ve Benzerlikler” temalı Uluslararası İlişkiler Kulübü Yıllık Konferansı öğrencilerin ikinci günde gerçekleştirdiği oturumlar ile devam etti.

Konferanslar dizisinin son gününde UKÜ’de öğrenim gören öğrenciler; “Gezi Parkı” olaylarının sosyal medya üzerindeki etkisini, Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ve Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda öğrencilerin gerçekleştirdiği konferansların ilk oturumunda Ertan Çelik, İsmail Avcı ve Övgü Nizam konuşmacı olarak yer aldı. Söz konusu oturumda “Gezi Parkı” olaylarının Türkiye ve Dünya’da etkilerinin yanı sıra sosyal medya üzerindeki etkileri de konuşuldu. İkinci oturumda ise Selbi Amangeldyyeva “Uluslararası Gelişim Teorileri”, Maria Yakobchuk “Ukrayna’da Kriz Durumları” ve Asım Dinler de “Direnişlerin Sosyal Medya ile Bağlantısı” konularını ele aldı.