Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde 2 – 3 Mayıs tarihlerinde “Futbol Hukuku’nda Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum düzenleniyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen sempozyuma Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan çok sayıda hukukçu, akademisyen, gazeteci, hakem ve teknik direktör katılıyor.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda 2 Mayıs Cuma günü saat 14:00’te başlayacak sempozyum 3 Mayıs Cumartesi saat 17:00’de sona erecek.

Aralarında Türkiye’den Teknik Direktör Ümit Kayıhan, hakemler Halis Özkahya ve Tolga Özkalfa, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Bülent Yavuz, Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Oğuz Tongsir, spor yazarları Atilla Gökçe, Tayfun Bayındır, Lütfi Özel ile spor spikeri Ertunç Öner’in de bulunduğu sempozyumda futbol hukukundaki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplam yedi oturumun gerçekleştirileceği sempozyumda sporda şiddet, şike ve teşvik primi, Türkiye’de teknik direktörlüğün gelişimi, Türk hakemliğinin Avrupa’daki yeri, hakemliğin futbola etkisi, spor medyası ve KKTC’de futbol gibi konular ele alınacak.

Birinci gün programı

“Futbol Hukuku’nda Güncel Gelişmeler” konulu sempozyumun 2 Mayıs’taki ilk gününde saat 14:00’te açış konuşmaları gerçekleştirilecek ve ardından ilk oturuma geçilecek.

Moderatörlüğünü UKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı’nın yapacağı oturumda Prof. Dr. Nadi Günal (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulamasından Doğan Aksaklıklar”; Prof. Dr. Hamide Zafer (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18. Maddesi Kapsamında ‘Seyirden Yasaklanma’ Kurumu”; Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş (UKÜ Hukuk Fakültesi) “Spor Karşılaşmaları Sırasında Bireysel veya Toplu Küfür Etme Eylemlerinin TCK m. 125 ve m. 131 Işığında Değerlendirilmesi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülktesi’nden Prof. Dr. Hamide Zafer’in moderatörlüğünü yapacağı ikinci oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı (UKÜ Hukuk Fakültesi) “KTFF Kararlarının Hukuki Niteliği”; Yrd. Doç. Dr. Memet Erdem Aybay (UKÜ Hukuk Fakültesi) “Özel Hukuk Açısından Şike ve Teşvik Primi” ve Av. Hüseyin Alpay Köse (İstanbul Barosu) “Sporda Şiddetin Nedenleri ve 6222 Sayılı Kanunun Getirdikleri” konularını ele alacak.

D-Smart Platformu Spor Spikeri Ertunç Öner’in moderatörlük yapacağı üçüncü oturumda ise Ümit Kayıhan (Teknik Direktör) “Türkiye’de Teknik Direktörlüğün Gelişimi” başlıklı sunumunu ve FIFA Kokartlı Türkiye Süper Lig hakemleri Halis Özkahya ile Tolga Özkalfa da “Türk Hakemliğinin Avrupa’daki Yeri” konulu sunumlarını gerçekleştirecek.

İkinci gün programı

Sempozyumun ikinci gününde dört oturum gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü UKÜ Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdem Aybay’ın yapacağı birinci oturumda T.F.F. Tahkim Kurulu Üyesi Av. Taner Ünlü “Tahkim Kurulu’nun Ceza Hukuku Bağlamında Disiplin Yargılaması”; T.F.F. Tahkim Kurulu Yedek Üyesi Av. Zümrüt Yezdani Kedik “TFF Tahkim Kurulunun Yapısı ve Görevleri” ve Av. Süleyman Özsoylular da “K.T.F.F. Tahkim Kurulunun Yapısı ve Görevleri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

İkinci oturumda ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Nadi Günal’ın moderatörlüğünde Milliyet Gazetesi Spor Yazarı ve T.S.Y.D Eski Başkanı Atilla Gökçe ile Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır “İletişimde Sporun Yeri”; Vatan Gazetesi Spor Yazarı Lütfü Özel “Sporda Şiddet”; Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Oğuz Tongsir de “Spordaki Şiddette Basının Rolü” konularını ele alacak.

Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun  Bayındır’ın moderatörlüğünü yapacağı üçüncü oturumda Serhat İncirli (Kıbrıs Gazetesi Haber Müdür Yardımcısı) “K.K.T.C Medyasında Spor ve Sporun Yeri”; Orçun Kamalı (K.T.F.F. Tahkim Kurulu Üyesi Dış İlişkiler Sorumlusu) “K.T.F.F’nin Günümüze Kadar Olan Gelişimi ve Yol Haritası” ve Songuç Kürşad da (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı – Kıbrıs Gazetesi Spor Müdürü) “Spor Medyasının Gelişimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Dördüncü ve son oturumda ise Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Atilla Gökçe’nin moderatörlüğünde Bülent YAVUZ (Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı, Hakem)  “Hakemliğin Futbola Etkileri”; Araş. Gör. Ulvi Nail GÜN (Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) “Türk Vatandaşlığını Kazanan Futbolcuların Statüsü” ve Ertunç Öner de ((D-Smart Platformu Spor Spikeri) “Türkiye bir spor ülkesi midir? Türkiye’de Spor Yönetimi, Hukuku ve Spor Medyası” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.