Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi tarafından 15 – 16 Mayıs tarihleri arasında “Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Araştırma Sonuçları Sempozyumu” düzenlenecek. UKÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecek Sempozyum’a yurtdışından ve Ada içinden çok sayıda katılım bekleniyor.

Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ

Yurtdışından bu alanda yetkin bilim insanlarının da davet edileceği Sempozyum hakkında açıklama yapan UKÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, “Salt bir araştırmaya dayalı bildirilerin kabul edilecek olması, etkinliğin farklılığını yansıtacak.” dedi. Ada içindeki akademisyen, sanatçı, yazar ve kültür araştırmacıları arasındaki iletişimsizliğe değinen Karadağ, Sempozyum’u düzenlemedeki temel amaçlarından birinin de bu olumsuzluğu giderme açısından bir  adım atmak olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Metin Karadağ, bildirilerin 20 sayfa ile sınırlı olacağını ve Kıbrıs Türk kültürü, edebiyatı, halkbilimi, çocuk edebiyatı, coğrafya – kültür araştırmaları gibi ana başlıklarda kümelendirileceğini açıkladı.

Bildiri özetlerinin 7 Mart’a kadar gönderilmesi gerektiğini hatırlatan Karadağ, kabul edilen bildirilerin ise 11 Nisan’da açıklanacağını aktardı. Sunulan bildirilerin kitaplaştırılacağını da bildiren Prof. Dr. Metin Karadağ, sempozyumun bilim kurulunda kendisiyle birlikte Prof. Dr. Umay Günay (YÖDAK üyesi), Prof. Dr. Sabahattin Küçük ve Prof. Dr. Sirel Karakaş’ın bulunduğunu ekledi.