Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çinar | Fotoğraf: Özge Öztürk

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çinar’ın, bakteriyoloji odaklı bilimsel çalışması “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)” dergisinde yayımlandı.

UKÜ’de mikrobiyoloji, çevre ve kanser araştırmalarına devam eden Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çinar’ın makalesi, başta Washington University in St. Louis Tıp Okulu olmak üzere, University of Houston, University College London ve State University of New York, Stony Brook işbirliğiyle dünyanın en saygın multidisipliner bilim dergileri arasında gösterilen PNAS’ta yer aldı. Yayımlanan makale ayrıca, TÜBİTAK’tan da maksimum yayın teşviki almaya hak kazandı.

Makalesi hakkında bilgi veren Dr. Ender Volkan Çinar, çalışma arkadaşları ile birlikte, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarının en önemli sebebi “Üropatojenik E. Coli” bakterisinin, insan hücrelerine yapışmasına neden olan virülens faktörü “chaperone-usher pilus” organelinin nasıl üretildiğinin detaylarını incelediklerini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çinar, bu organelin çeşitli kısımlarının mutasyonlar aracılığıyla değiştirildiğinde bakterilerin antibiyotiklere karşı olan hassasiyetinin artırılabileceğini keşfettiklerini söyledi. Dr. Volkan Çinar söz konusu buluşun, ilaç tasarımı yapılırken, pilus gibi virülens faktörlerini, etkileyici ilaçlar üzerinde durulduğunda, enfeksiyonları önlemenin yanısıra, bakterilerin antibiyotik hassasiyetini de artırabileceğini belirtti. Ender Volkan Çinar, “Çalışmamız, pilüs gibi faktörler de göz önünde bulundurulduğunda, piyasada var olan antibiyotiklerin gücünün de artırılabileceğini ve günümüzde global bir sorun halini alan antibiyotiklere karşı bakterilerin kazandığı direnç problemini aşmakta bir adım olabileceğini gösterdi.” dedi.

Üropatojenik E. coli bakterileri ve üzerlerinde bulunan ‘Pilus’ uzantıları

Amerika’da Washington Üniversitesi’nde başladığı mikrobiyoloji odaklı çalışmalarına UKÜ’de devam eden Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çinar, “Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC)’nde kanser, mikrobiyoloji, çevre araştırmaları konusunda ileri seviyede gelişme kaydedilmesi, araştırmaların etkili bir şekilde devam etmesine önemli katkı koymaktadır.” diye konuştu. Dr. Volkan Çinar, bu olanaklar sayesinde Imperial College London ve UKÜ BRC araştırmacıları tarafından birlikte yürütülen çalışmalarda, bazı bakteri türlerinin özellikle metastazlı kanser hücreleri üzerinde öldürücü etkisi olduğunu gözlemlediklerini de vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çinar bunun yanında, Akdeniz’den elde edilen bazı alg türlerinin anti-kanser etkisinin de süregelen çalışmalarla incelendiği bilgisini verdi.

Eczacılık Fakültesi ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde yürütülen araştırmalarda olumlu sonuçlar elde edildiğini söyleyen Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çinar, “Üniversiteler adası olan Kıbrıs’ta bilimsel araştırmalara ve BRC gibi araştırma merkezlerine, hem ülkemizin gelişmesi, hem de üniversitelerimizin saygınlığının artması adına daha çok önem verilmesi gerekir.” dedi.