Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Gökmenoğlu’nun ortak yazarlı “Krizler, Reformlar ve Bilimsel İlerlemeler: Son İki Yüzyılda Davranışçılık” başlıklı çalışması İngiltere’nin Roehampton Üniversitesi’ndeki derslerde materyal olarak kullanılacak.

Yrd. Doç. Dr. Tuba Gökmenoğlu’nun, Prof. Dr. Ercan Kiraz ve Dr. Esra Eret ile ortak hazırladıkları makale, Roehampton Üniversitesi’nde açılan “Teknoloji ve Öğrenme Prensiplerinin, Yaklaşımlarının ve Uygulamalarının İncelenmesi” (Principles, Perspectives, and Practices of Technology and Learning) dersinde materyal olarak kullanılacak. 2010 yılında Elementary Education Online dergisinde de yayımlanan çalışma ders materyali olarak 2014 – 2019 tarihleri arasında 5 yıl boyunca bin öğrenciyle paylaşılacak.

“Krizler, Reformlar ve Bilimsel İlerlemeler: Son İki Yüzyılda Davranışçılık” başlıklı çalışmasıyla ilgili bilgi veren Gökmenoğlu, makalenin en önemli amacının davranışçılığın tarihsel gelişimini eğitime olan etkileriyle birlikte ve insanlık tarihindeki sosyo-politik olayların da bir sonucu olarak irdelemek olduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. Tuba Gökmenoğlu makalede insanlık tarihindeki inişlerin ve çıkışların davranışçılık prensiplerine ve bunların eğitimde uygulanışına doğrudan ve dolaylı etkilerinin tartışıldığını da kaydetti. Gökmenoğlu, “Bu makale, davranışçılığın tarih içerisinde nasıl şekillendiğine ve bunun eğitim uygulamalarını nasıl etkilediğine ışık tutması bakımından önemli olabilir.” dedi.