Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde düzenlenen “İnsan Haklarının Unutulan Parçası: Mağdur Hakları” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Doğan, panelde “Uluslararası Belgelerde Mağdur Hakları ve Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi” konulu bir konuşma yaptı.

Dünya İnsan Hakları Haftası nedeniyle, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen panele Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı.

Fatma Karakaş Doğan “Uluslararası Belgelerde Mağdur Hakları ve Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi” konulu sunumunu 2 ayrı oturumda gerçekleştirilen panelin “Mağdur Hakları Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Mevzuatta Mağdur Hakları” başlığında düzenlenen birinci oturumunda yaptı.

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı ve Kriminoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan, konuşmasında suçtan mağdur olan ya da zarar gören kişilerin hakları ile suçtan doğan zararın giderilmesi konusunun, geçen yüzyılın ortalarından itibaren ülkelerin iç hukuklarında ve uluslararası belgelerde kapsamlı şekilde yer bulmaya başladığını anlattı. Doğan, suçtan mağdur olanların haklarının korunması için özel önlemler almanın gerekli olduğunun yaygın kanaat haline gelmesinde, ceza hukukunun geçirdiği tarihsel gelişimin payı olduğuna da dikkat çekti.

Fatma Karakaş Doğan sunumunda ayrıca, uluslararası alanda suçtan doğan mağduriyetin devlet tarafından giderilmesine olanak sağlayan düzenlemelerin “Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi” ile “Şiddet Suçu Mağdurlarına Tazminat Ödenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi” olduğunu da hatırlattı.

“Örgütlü ve meşru toplumların amacı, kişilerin güven içinde yaşamalarını sürdürebilmektir” diyen Doğan, suçtan doğan mağduriyetin giderilmesi konusunun insan haklarının unutulmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan, yargılamanın tüm aşamalarında mağdurun korunması gerektiğine işaret eden tavsiye kararlarına göre, mağdurun haklarının ve onurunun ihlal edilmemesi gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: “Mağdurun gerek soruşturma, gerekse yargılama aşamasında özel hayatının gizliliği korunmalı, suç türünün gerektirmesi halinde, kendisinin ve ailesinin güvenliği sağlanmalıdır.”