Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam Kıbrıs Türk halk kültürü ile tıp tarihine ışık tutan ve ilk kez incelemeye alınan “Levazımü’l – Hikmet” isimli kitapla ilgili makale yayımladı. Gümüşatam’ın incelemeye aldığı Millî Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde muhafaza edilen 17. yüzyıla ait tıp kitabı ile ilgili çalışma Turkish Studies dergisinde yer aldı.

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam “Edirnevi’nin Levazımü’l – Hikmet’i ve Kıbrıs’ta Tıp Konulu Yazma Eserler” başlığını taşıyan makalesiyle ilgili bilgi vererek söz konusu incelemenin “Levazımü’l – Hikmet” kitabını bilim dünyasına tanıtmak amacıyla yapıldığını ve eserin tıp tarihi ve 17. yüzyılda Türk dilinin gelişim süreci ile ilgili doyurucu bilgiler verebilecek nitelikte olduğunu belirtti.

UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gümüşatam, eserin Osmanlı devrinden kalan Kıbrıs’taki iki Türkçe tıp yazmasından biri olması ve bozulmadan bugüne ulaşmasının da yazmanın değerini artırdığını söyledi. Gürkan Gümüşatam, “Kıbrıs’ta kataloglara geçmiş Türkçe iki tıp yazması eser bulunmaktadır. Bunlardan biri 2006 yılında N. Çevikel tarafından bir makaleyle değerlendirilerek bilim dünyasına tanıtılmıştır. Ancak çalışmaya konu olan Levazımü’l – Hikmet , bugüne kadar ele alınıp değerlendirilmiş değildir.” dedi. Gümüşatam, eserin değerini artıran bir diğer önemli noktanın da Kıbrıslı Türkler’in insan sağlığı konusundaki bilgilerine kaynaklık ettiğini ve kitabın içerdiği verilerle, terminolojisiyle hem Kıbrıs Türk halk kültürüne hem de Türk tıp tarihine ışık tutacak kaynak eserlerden biri olduğunu vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam “Levazımü’l – Hikmet”  isimli kitapta baştan ayağa kadar insan bedeninde görülen hastalıkların ele alındığını ve tedavi şekillerinin aktarıldığını da kaydetti.  Eserin yazarının 17. yüzyılda yaşamış, tıp eğitimi gören  Edirne doğumlu Mehmed Ahmed İbrahîm olduğunu söyleyen Gümüşatam araştırma sonucu “Levazımü’l – Hikmet”  isimli eserin biri Mısır, diğeri de Kıbrıs’ta olmak üzere iki ayrı nüshasının tespit edildiği bilgisini de verdi.