Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri Bölüm Başkanı ve UKÜ Akdeniz ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ulvi Keser, 3. Canik Sempozyumu’na katılarak “16 Mayıs’tan 19 Mayıs 1919’a Kişisel ve Mekanlar Üzerine Kesitsel Bir Bakış” başlıklı çalışmasını sundu.

Canik Belediye Başkanlığı ve Samsun Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden akademisyenlerin de yer aldığı 3. Canik Sempozyumu “Canik – Samsun ve Değerleri” başlığıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 bildirinin sunulduğu uluslararası sempozyumda, Prof. Dr. Ulvi Keser de “16 Mayıs’tan 19 Mayıs 1919’a Kişisel ve Mekanlar Üzerine Kesitsel Bir Bakış” başlıklı çalışmasını sundu. Keser söz konusu çalışmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuruyla Samsun’a hareketi öncesinden başlayarak 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan Anadolu topraklarına ayak basıncaya kadar geçen süreci farklı bir bakış açısıyla inceledi. Prof. Dr. Ulvi Keser çalışmasında, bu süreçte etkili olan Refik Halit, Yzb. Bennett, Arabistanlı Lawrence, Sadrazam Damat Ferit Paşa, Vahdettin, Hüsrev Gerede, Refet Bele gibi olumlu/olumsuz kişilerin yanı sıra Circle d’Orient, Agopyan Hanı, Yıldız Sarayı ve benzeri mekanlar üzerine ayrıntılı bir tahlil yaptı.

3. Canik Sempozyumu ile ilgili düşüncelerini de paylaşan UKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser, söz konusu uluslararası sempozyumun iyi planlanmış bir organizasyon olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sempozyum özellikle Samsun ve civarının sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, tarihi geçmişini ortaya çıkarmasının yanında Amazonlar’dan antropolojik verilere pek çok bilimsel alanı kapsadı. Sürekliliğinin sağlandığı ve sempozyum bildiri kitabının da beklenmeden yayımlanması nedeniyle son derece önemli bir organizasyondur.”