Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, mermer tozu atık malzemesinin alçılı kerpiç üretiminde kullanımı konusundaki çalışmayı uluslararası konferansta sundu.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs söz konusu bildiriyi Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen “Yeni Nesil Kerpiç Mimarisi: Mirasımızdan Ders Alma” (New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage) konulu uluslararası konferansta sundu.

Yurtdışından pek çok katılımcının yer aldığı konferansta 40’ın üzerinde sunum gerçekleştirildi. İki gün süren konferansın ardından katılımcılar Çatalhöyük bölgesinde bulunan Neolotik dönem kerpiç yapıları inceleme fırsatı da buldu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Pekrioğlu Balkıs, ““Mermer Tozu Atık Malzemesinin Alker (Alçılı Kerpiç) Üretiminde Kullanılması” (Utilization of Marble Dust in Alker Production) başlıklı çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Çalışmanın ana konusunun alçı ile üretilen kerpiçin mermer tozu eklendiği zaman göstereceği performansı irdelemek ve değerlendirmek olduğunu söyleyen Balkıs, bunun için de UKÜ kampüs alanında bulunan killi topraktan örnek alınıp zemin fiziksel özelliklerin incelendiğini ve kerpiç yapılarda kullanılan özelliklere sahip olduğunu belirlediklerini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs yapılan çalışmanın sonucunda mermer tozu atık malzemesi için kullanım alanı oluşturmanın çevresel olarak iyileşme yarattığını ve kerpiç yapılar için de iyileşme sağladığını kaydetti.