Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi eğitim misyonu doğrultusunda dünya ile entegre ve mesleğinin bilincinde eczacılar yetiştirmek üzere büyümesini sürdürüyor. UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şermin Tetik, Fakülte olarak bu konuda iddialı olduklarını belirtti.

Doç. Dr. Şermin Tetik iki yıl önce kurulan ve bünyesinde 5 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunduran UKÜ Eczacılık Fakültesi’nin deneyimli ve aktif öğretim kadrosu ile eğitim dünyasında yerini sağlamlaştırmaya devam ettiğini açıkladı.

Günümüzde sağlık politikaları gereği eczacının görev ve hizmet anlayışının sürekli yenilenmekte olduğunu kaydeden Doç. Dr. Şermin Tetik artık eczacıların tam anlamı ile bir sağlık danışmanı olarak ilaç sektöründe ve toplum sağlığı programlarında görev yapmakta olduklarını belirtti. Avrupa Birliği çerçevesinde serbest dolaşım hakkına sahip olan meslek grupları arasında eczacılığın da bulunduğuna değinen Tetik “Eczacılar, serbest eczacılık, klinik araştırmalar, formülasyon geliştirme, ilaç sektöründe büyük öneme sahip olan patent, ilaç ruhsatlandırma gibi pek çok alanda kendilerine yer bulmaktadır.” diye konuştu.

Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şermin Tetik bu nedenle eğitim dilinin İngilizce olmasının önemine dikkat çekerken bunun yanında gelişmiş laboratuvarlar, stajlarla desteklenen bir eğitim süreci ve bitirme projeleriyle taçlandırılmış 5 yılın ardından donanımlı, dünya ile entegre ve mesleğinin bilincinde eczacılar yetiştirdiklerini aktardı.

“Sağlık evrensel bir olgudur ve eczacının kimliği hasta-ilaç-koruma-tedavi odaklıdır” diyen Tetik, insan ve sağlığının hedef alındığı bu meslekte sonucun mükemmel olması gerektiğini kaydetti. Doç. Dr. Şermin Tetik, UKÜ Eczacılık Fakültesi’nin eğitimini bu anlayışla dinamik olarak programlamakta olduğunu ve özgünlüğünü koruyarak geleceğin eczacılarını yetiştirmeye devam ettiğini belirtti.