Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Yurtkan’ın yüz modelleme sistemine katkı sağladığı çalışması kitap haline getirildi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Yurtkan

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğretim görevlilerinden Kamil Yurtkan’ın, Doç. Dr. Hasan Demirel ile birlikte hazırladığı kitap “Face Adaptation, Texture Mapping and Animation Using Scalable Head Models for Low Bit Rate Video Coding” adıyla yayımlandı.

Yurtkan, LAP (Lambert Academic Publishing) yayınevi tarafından yayımlanan kitabın içeriğiyle ilgili şunları söyledi: “Yüz modellemesi, bant genişliğinin kısıtlı olduğu modele dayalı video kodlama uygulamaları için büyük önem taşımaktadır. 3 boyutlu yüz sentezleme tekniği modele dayalı video kodlama uygulamalarında sıkça kullanılmaktadır. Kitapta, geliştirdiğimiz 3 boyutlu yüz modeli, adaptasyon algoritması ve 3 boyutlu yüz kestiriminde kullanılan birbirine dik 2 imgeye dayalı üretilen doku metodu anlatılmaktadır.  Geliştirdiğimiz yüz doku metoduna göre ön ve yan imgeler arasında rotasyona bağlı oluşan yüz imgeleri başarılı bir şekilde kestirilmektedir.”

“Face Adaptation, Texture Mapping and Animation Using Scalable Head Models for Low Bit Rate Video Coding” adını taşıyan kitabın yayınevi ile ilgili de bilgi veren Yurtkan,  Lambert Academic Publishing (LAP)’in ekonomi ve sosyal bilimler alanında yılda yaklaşık 4 bin akademik yayın yaptığını ve yayımlanan kitapların da tüm dünyadaki 80 bin dağıtımcıya ulaştırıldığını kaydetti.