Hukuk Fakültesi tarafından “Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu” düzenlendi. İki gün süren sempozyumda Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku Avrupa Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuku’na ilişkin konular ele alındı.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda düzenlenen ve çok sayıda üniversiteden öğretim üyesinin katıldığı sempozyum 9 farklı oturumda gerçekleştirildi ve toplam 22 sunum yapıldı.

Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu’nun açış konuşmasını yapan UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin Somer, UKÜ’de henüz mezun vermemiş bir Fakülte olarak Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Somer Fakülte olarak amaçlarının öğrencilere hukuk nosyonu kazandırmak olduğunu da kaydetti.

Başkanlığını İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof Dr. M. Kemal Omağ’ın yaptığı birinci oturumda ilk sunumu “Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) Şahıs Şirketleri” başlığıyla UKÜ’den Yrd. Doç. Dr. Salih Önder yaptı. Marmara Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Sezgin Huysal da “Türk Ticaret Kanunu’nda Limited Şirket” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Anlam Altay’ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar’ın “Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketler Hukukuna İlişkin Genel Değerlendirmesi” ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu’nun “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu” başlıklı sunumları yer aldı.

Üçüncü oturumda ise oturum başkanlığını Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar yaparken, toplam üç sunum gerçekleştirildi. İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tekin Memiş “Anonim Şirketlerde Genel Kurul”, Galatasaray Üniversitesi’nden Doç Dr. Anlam Atay “Şirketler Toğluluğu” ve yine Galatasaray Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. H. Ali Dural “Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Oturum başkanlığını İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tekin Memiş’in yaptığı dördüncü oturumda ise Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Serdar Kale “İç Tahkimde Yargılama Usulü” ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Burak Huysal “Yabancı Şirketler ile Yabancı Sermayeli Türk Şirketlerinin Taşınmaz Tasarrufları” konularında sunum yaptı.

Dört ayrı sunumun gerçekleştirildiği ilk günün son oturumuna Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy moderatörlük yaptı. Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arndt Christoph Friedrich Künnecke “New Standarts in EU Consumer Protection – The New Consumer Rights Directive 2011 (Avrupa Birliği Tüketici Haklarını Korumada Yeni Standartlar)”, Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Hanlon “The Europeanisation of Company Law (Şirketler Hukukunun Avrupalılaşması), Lefkoşa Mahalli Barosu’ndan Av. Salih Can Doratlı “KKTC Hukuku’nda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması” ve Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginer de “KKTC Hukuku’nda Hukuk Davalarında Usul” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu’nun ikinci gününde ise “Borçlar Hukuku”na ilişkin sunumlar yapıldı. Oturum başkanlığını Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgut Turhan’ın yaptığı oturumda “AB Hukuku ve KKTC Hukuku” değerlendirmeye alındı. Bu oturumun ilk konuşmacısı Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Hanlon, “Does Europe Need a Contract Law? (Avrupa’nın Sözleşme Hukuku’na İhtiyacı Var Mı?) başlıklı sunumunu yaparken, ardından Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Av. Gökan Asafoğulları “KKTC Hukukunda Faiz Yasası” hakkında bilgi verdi. Birinci oturumun son konuşmacısı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı ise “KKTC Hukuku Açısından İfa ve İfa Etmemenin Sonuçları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Oturum başkanlığını Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin Somer’in yaptığı ikinci oturumda ise iki ayrı sunum gerçekleştirildi. Bu sunumların ilkinde söz alan İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tufan Öğüz, “Türkiye Borçlar Kanunu’na Göre İfa ve İfa Etmemenin Sonuçları” konusunu ele alırken ikinci sunumda ise İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Nomer de “Türkiye Borçlar Kanunu’na Göre Haksız Fiillerde Müteselsil Sorumluluk” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Üçüncü oturumun başkanlığını İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tufan Öğüz yaparken oturum iki ayrı sunumla devam etti. Uuslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pervin Somer “Türkiye Borçlar Kanunu’na göre Haksız Fiillerde Tazminat”, Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Müjgan Yücel Tunç da “Hukuk Mahkemeleri Kanunu Açısından Tazminat Davaları” konularında sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun son oturumda ise oturum başkanlığını Marmara Üniversitesi’nden Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdat Yavuz yaptı. Son oturumda İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zekeriya Kürşat, “Türkiye Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinin Kurulması ve Sona Ermesi”, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burak Özen de “Türkiye Borçlar Kanunu’na Göre Müteselsil Kefalet” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.