GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NEVTER ZAFER CÖMERT’İN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GELİŞİMİNİ İNCELEDİĞİ KİTABI YAYIMLANDI

Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Nevter Zafer Cömert’in alışveriş merkezlerinin planlama ve tasarım süreçlerinde ortaya konulacak prensiplerin nasıl belirleneceği konusunda öneriler sunduğu çalışması kitap haline getirildi.

Nevter Zafer Cömert’in “An Analytical Study on Shopping Centre Development: Comparison on Global Cities: New York, Tokyo, London” adını taşıyan kitabı

Cömert’in Londra, Tokyo ve New York gibi küreselleşmiş kentlerdeki alışveriş merkezleri ve alışveriş sokaklarını incelediği kitap “An Analytical Study on Shopping Centre Development: Comparison on Global Cities: New York, Tokyo, London” adı altında yayımlandı.

Kent formları, kent tipolojileri ve morfolojileri, kent kimlikleri, kentsel peyzaj formları, peyzaj tasarım kuramları,  arazi kullanım planlama gibi birçok konuda çalışması bulunan Nevter Zafer Cömert, alışveriş merkezilerini kaleme aldığı kitabının içeriğiyle ilgili bilgi verdi.Tarih boyunca alışveriş mekanları kültürleri ile birlikte hayatımızda önemli bir yer tutmuştur” diyen Cömert tarih içerisinde bu mekanların şehir merkezinde konumlandıklarını ve sosyal  hayatın bir parçasını oluşturduklarını aktardı.

Sanayileşme ile birlikte devam etmekte olan alışveriş kavramının hem yer değiştirdiğini hem de tüketici kültürleri oluşturduğunu ifade eden Nevter Zafer Cömert şöyle devam etti: “Tarihsel süreçte, agoradan başlayıp, günümüze kadar gelen alışveriş mekanlarının gelişim ve dönüşümü incelenmiş ve bu kapsamda, alışveriş merkezlerinin fiziksel (mekansal) ve kültürel  boyutunun global kentlerdeki etkilerine bakılmıştır. Londra, Tokyo ve New York gibi global kentlerdeki alışveriş merkezleri ve alışveriş sokakları ‘yerleşim’, ‘tip’ ve ‘tüketici kültür’ açısından ele alınmış ve bunun altında yatan alışveriş felsefeleri irdelenmiştir. Alışveriş felsefesi, kültürü ve fiziksel mekan üçlemesi neden, sebep ve sonuç ilişkileri araştırılarak, alışverişin tüketici kültür üzerindeki etkilerine cevap aranmıştır . Tüm bunlara ek olarak kitap, yeni planlanacak alışveriş merkezlerinin planlama ve tasarım süreçlerinde ortaya konulacak prensiplerin nasıl belirleneceği konusunda da öneriler getirmektedir.”

Nevter Zafer Cömert - Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Nevter Zafer Cömert’in “An Analytical Study on Shopping Centre Development: Comparison on Global Cities: New York, Tokyo, London” adını taşıyan kitabı LAP (Lambert Academic Publishing) yayınevi tarafından yayımlandı.