Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam araştırmasında deyim bilimini inceledi (Fotoğraf: Eren Şişik)

Fen – Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam içeriğini deyim kavramının oluşturduğu “deyim bilimi” (idiomatik) konulu bir çalışmasını yayımladı. “Deyim Bilimi Işığında Deyim Kavramı” başlığını taşıyan makale “The Journal of Academic Social Science Studies”de (Akademik Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi) yayımlandı.

Çalışma hakkında bilgi veren Fen – Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam makalenin konusunu oluşturan deyim biliminin (idiomatik) dil bilimi içinde ayrı bir çalışma alanı olduğunu ve Türkiye’de henüz yeterince tanınmadığını belirtti. Makalede deyim biliminin tanıtımını yapmayı ve deyim kavramının sınırlarını çizmeyi amaçladığını söyleyen Gümüşatam kalıplaşmış kelime grupları içinde deyimin ayırıcı özelliklerini gösterdiğini de anlattı. Piyasada farklı ebatlarda, değişik içerikte deyim sözlüklerinin bulunduğunu belirten Dr. Gürkan Gümüşatam çoğu kez deyimlerin atasözleri, ilişki sözleri ve bazen de dua ve beddualar ile ikilemeler vb. sözlerle karıştırıldığını ve deyim başlığıyla sözlüklere alındığını açıkladı. “Sıralanan öbeklerin tümünde bir kalıplaşma bulunması karışıklığın ilk nedenidir,” diyen Yrd. Doç. Dr. Gümüşatam, “Bahsedilen söz öbeklerinden deyim bilim ışığında deyimin ayrılan yanları ele alınarak bu makaleyle konu üzerinde çalışacak araştırmacılara yol gösterilmiştir.” dedi.

“Deyim Bilimi Işığında Deyim Kavramı” başlığını taşıyan makalenin yayımlandığı The Journal of Academic Social Science Studies dergisi sosyal bilimler alanındaki tarih, edebiyat, eğitim, sosyoloji, kültür konularındaki araştırmalara yer vermekte. Fransa’da yayın faaliyetlerini yürüten dergi yılda 6 kez düzenli olarak yayınlanmakta ve MLA, EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi) başta olmak üzere çok sayıda veritabanı ve indeks tarafından taranmakta.