Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Kıdak ile Araştırma Görevlisi Şifa Doğan içme suyu için ileri arıtma tekniklerini inceledikleri çalışmayı “6. Uluslararası Su Kaynakları ve Çevre Perspektifi (6th International Perspective on Water Resources and the Environment)” konferansında sundu.

Bu yıl İzmir’de düzenlenen 6. Uluslararası Su Kaynakları ve Çevre Perspektifi Konferansı’nda UKÜ’yü temsil eden Doç. Dr. Rana Kıdak ve Araştırma Görevlisi Şifa Doğan “Eser Konsantrasyonlardaki Diuronun İleri Oksidasyon Teknikleri ile Sulu Ortamlardan Uzaklaştırılması (Removal of trace concentrations of dissolved diuron from aqueous media by advanced oxidation techniques)” başlıklı çalışmayı sundu.

Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Kıdak çalışmayla ilgili verdiği bilgide, Tübitak Araştırma Projesi kapsamında UKÜ Enstrümental Analiz Laboratuvarında sesötesi radyasyon, ozonlama ve bunların kombinasyonu ile içme sularında bulunması muhtemel “diuron” tarım ilacının arıtımını araştırdıklarını kaydetti. Doç. Dr. Kıdak, “Tarımsal faaliyetler sonucunda yeraltı sularına karışarak çok uzun süreler bozulmadan kalabilen bu tip pestisitler, insan ve hayvan dokularına karıştığı zaman yağlı dokularda birikime sebep olarak çeşitli zararlara yol açmaktadırlar.” dedi. Dünyada analitik ölçme teknikleri açısından milyarda bir (ppb) düzeyindeki konsantrasyonların tespitinin büyük uzmanlık gerektirdiğini de aktaran Doç. Dr. Rana Kıdak, UKÜ’deki laboratuvarda başarı ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda farklı sesötesi frekanslarda en yüksek bozulma oranı ve arıtma  yüzdesi elde edildiğinin bilgisini verdi.

Ozonlama reaksiyonları sonucunda “diuron”un tam bozulmasının daha kısa reaksiyon sürelerinde yüksek bozulma oranı ile sonuçlandığını belirten Kıdak, “Ultrason ile ozonun bir arada uygulanması ise hem arıtım süresini çok kısaltmış, hem de sulardaki toksisite (zehirlilik) özelliğini büyük ölçüde düşürmeye yardımcı olmuştur.” dedi. Kıdak ayrıca, söz konusu çalışmanın çok düşük düzeylerde olduğu halde, yüksek etkisi bulunan öncelikli kirleticiler için ülkede ve dünyada yapılan az sayıdaki çalışmaların başında geldiğini ifade etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Kıdak, 6. Uluslararası Su Kaynakları ve Çevre Perspektifi Konferansı’nda 30’un üzerinde ülkeden binden fazla katılımcının yer aldığını ve 300 civarında sunum gerçekleştirildiğini kaydetti. Kıdak ayrıca, tüm dünyada gittikçe azalan su kaynaklarının korunması ile ilgili yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gerekenlerin ele alındığı söz konusu konferansın gelecek yıl Orta Amerika ülkesi Ekvador’da gerçekleştirileceği bilgisini de verdi.  Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Rana Kıdak Dünya Su Forumu gibi büyük organizasyonların yürütücülerinin de katkı koymasıyla dünyada su sıkıntısına çareler aranmaya devam edileceğini vurguladı.