Fen – Edebiyat Fakültesi tarafından “Şiirin Üretim ve Tüketim Biçimleri” konulu bir panel düzenlendi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Nihat Bayat ile Şair ve Öğretim Görevlisi Sinan Oruçoğlu katıldı. Bayat ve Oruçoğlu öğrencileri şiir yazımı ve anlatımı gibi konularda bilgilendirdi.

Panele başkanlık eden Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ’ın konuşmacıları tanıttığı açılış konuşmasının ardından panelde ilk söz alan Dr. Nihat Bayat bu güne kadar şiir ile güzellik kavramının hep birarada tanımlandığnı ifade etti ve şiirin, güzelliğin somutlanmış biçimlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Şiire duyulan  “güzel” olgusunun doğada var olan diğer varlıklardan daha güzel olduğunu da belirten Dr. Bayat, şiirin insanı etkileyen noktasının, güzelliğin yanında kendine özgü şiirsel güzelliğin olduğunu kaydetti. “Doğada var olan her türlü gerçeklik şiire kaynaklık eder” diyen Bayat, bunların içerisinde öne çıkan 3 olgunun üstünde durulması gerektiğinin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Dil, şair ve diğeri de doğada var olan gerçeklikler ve algılar şiire kaynaklık eder. Yalnız şiir o kadar değişkendir ki bir gün hiç bunlarla ilişkin olmayan bir şeyi kendine malzeme edebilir. Bunları işleyen de şiirin yapısıdır. Bazı şiirlerin konusu da olabilir, ancak şiirden önce bunların kendine özgü bir yapısı vardır. Şiirin yüzeyinde görünenlerle derinine işleyenlerin arasındaki mesafe uzak olduğu için şiiri daha iyi anlamak, derinliklerine inmek gerekir.”

Panelin bir diğer konuşmacısı Şair ve Öğretim Görevlisi Sinan Oruçoğlu öğrencilere Türk Edebiyatı’nda yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgiler vererek konuşmasına başladı. Oruçoğlu, Türk edebiyatında var olan uygulamanın merak uyandırmadığını dile getirirken bu merağın gelişmemesinden dolayı da mezun öğrencilerin, yanlış uygulamaların sürdürücüleri durumuna düştüğünü ifade etti. Sinan Oruçoğlu, şiirde dikkat edilmesi gereken konular hakkında da konuşarak şunları kaydetti: “Bir metine nasıl yaklaşılır, bir metin nasıl çözümlenir, onu hayatımızdaki hangi boşluğa denk getiririz gibi konularda alanında yetişmiş insanların bile sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Gerçek yaşamla şiirsel yaşam arasındaki fark çok önemli. Bu farkı yaratmaya çalışıyoruz. Şiir bende bir boşluğu dolduruyor. Bundan eğlenmiyorum, bundan çok zevk almıyorum ama tamamladığımı düşündüğümde bir haz alıyorum.”

Günümüz Türk edebiyatında hedef kitleye yönelik yazımların olduğunu da dile getiren Sinan Oruçoğlu, yazarların siyasal bir yana yaslanarak kendi okur kitlesini yaratabildiğini söyledi. Oruçoğlu, “Hedef okur kitlesi seçiliyor artık. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapan çevreleri hedefleyen şairler üredi. Metinlerinde, oturup onların yaşadığı sıkıntılar üzerine yoğunlaşıyor ve bunları kaleme alıyorlar. Ortada şiir yok fakat onlar için bunun önemi de yok. Ama bunları hedef almak yeterli bir çıkış noktası değil. Metnin şiirsel kavramları ve şiir dilini kazanıp kazanmadığı önemli.” dedi.

Panelin ardından UKÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ konuşmacılara teşekkür plaketi sundu.

HABER: ÖNEM ÇERÇEL | FOTOĞRAFLAR: METE YASİN USTA