Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yıldızlar’ın “Öğretim İlke ve Yöntemleri” adını taşıyan akademik kitabının 3. baskısı yayımlandı. Yıldızlar, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun belirlediği ders programına uygun olarak hazırlanan kitabın Türkiye ve KKTC’deki farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders kitabı olarak okutulduğunu söyledi.

Kitapta, öğretmen adaylarının gereksinim duyduğu alan bilgisi, öğrenme – öğretme sürecini yönetme, öğrenci kişilik hizmetleri ile kişisel ve mesleki özelliklerin belirli bir sistematik içinde yer aldığını kaydeden Doç. Dr. Mehmet Yıldızlar, “Bu kitabı günümüzün okuyan, inceleyen, düşünen, tartışan ve sorgulayan eğitim anlayışını ön plana alarak hazırladım.” dedi.

İlk baskının 2009 yılında yapıldığını ve bu tarihten itibaren her yıl bir baskı yapılarak şu an 3. baskıya ulaşıldığını aktaran Yıldızlar, öğretim ilke ve yöntemleri alanındaki  yeni gelişmelerin bu sayede kitaba uyarlanabildiğini belirtti. Yayınevlerinin işe sermaye açısından baktığından son zamanlarda yayımlanan kitapların genelde farklı üniversitelerin farklı hocaları tarafından ortak olarak hazırlandığını söyleyen Doç. Dr. Mehmet Yıldızlar kitabın tek yazarlı olmasını da “kitabın en önemli özelliklerinden biri” olarak niteledi.

Farklı bakış açılarına bu kitapta yer verdiğini de belirten Yıldızlar, “1970’lerden bu yana eğitime getirilmiş olan tanım bu kitapta yeni bir kavramla dile getirildi ve gerekçeleri de ortaya kondu. Örneğin ‘davranış’ sözcüğü eğitimin tanımı içerisinden çıkarılarak onun yerine daha kapsamlı olan ve kuramsal temellerle de desteklenen ‘bilişsel süreç’ kavramı getirildi.” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Yıldızlar, kitapta özellikle Harvard Üniversitesi profesörlerinden Howard Gardner’ın eğitim dünyasına kazandırdığı “Çoklu Zeka Kuramı”na kuramsal temeller açısından karşı çıkıldığını, bu tanım yerine “Çoklu Yetenek Alanları” tabirinin kullanıldığını ve tüm bunlar yapılırken de Gardner’ın çelişkilerinden yararlanıldığını ifade etti. Kısa cümle kullanımının anlaşılmayı kolaylaştırdığını da söyleyen Yıldızlar kitabında sade ve kısa cümleler kullandığını belirtti.

Arka kapakta yer alan “Yapıtın öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve eğitim savaşçısı tüm düşünen inanlara katkı sağlaması yazarın en büyük özlemidir” sözleriyle kitabını hazırlamaktaki amacını da ortaya koyan Doç. Dr. Mehmet Yıldızlar,  eserle ilgili şimdiye kadar olumsuz bir tepki almadığını söyledi ve kitabı hazırlarken kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

HABER: EZGİ MEŞELİ | FOTOĞRAFLAR: ÖNEM ÇERÇEL