Fotoğraf: Eren Şişik

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatoş Silman, doktora öğrencisi Jülin Aksoy ile birlikte katıldığı uluslararası konferansta KKTC üniversitelerinin kurum kültürünü konu alan bir bildiri sundu.

Doç. Dr. Fatoş Silman Antalya’da düzenlenen “World Conference on Educational and Instructional Studies” konferansına “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri’nin Kurum Kültürü ile ilgili Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması” başlıklı bildiri ile katıldı. Çalışması hakkında bilgi veren UKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatoş Silman, bu çalışma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin örgüt kültürünü ortaya koymanın amaçlandığını ifade etti. Silman söz konusu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden yararlanıldığını ve veri toplama yöntemi olarak gözlem ve görüşme tekniğinin kullanıldığını kaydetti.

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatoş Silman, “Bulgular genel olarak KKTC üniversitelerinin misyonunun kaliteli eğitim vermek, uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirmek, halka bilgi vermek ve araştırma yapmak olduğunu göstermiştir.” diye konuştu. Kurumsallaşmada üniversitelerin izolasyonlardan dolayı zorlandığının görüldüğünü de kaydeden Silman KKTC’deki üniversitelerin kurum kültürü yeni kurulmuş, gelişimini sürdüren, öğrenci odaklı ve öğrenci memnuniyetini ön planda tutan, buna göre kurallar ve uygulamaların geliştiği birer öğretim mekanı olduklarını, dışarıda da bu yönde bir görünüm sergilediklerini söyledi.

HABER: EZGİ MEŞELİ, ÖNEM ÇERÇEL