Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rana Kıdak’tan Büyükkonuk Sıvı Yük Yükleme-Boşaltma Terminali Projesi ile ilgili önemli açıklamalar geldi:

Doç. Dr. Rana Kıdak gündemde önemli yer tutan Yedikonuk/Büyükkonuk’a yapılması planlanan Sıvı Yük Yükleme-Boşaltma Terminali’nin çevre ve sağlık açısından riskler taşıdığına dikkat çekti.

Yedikonuk/Büyükkonuk’a yapılması planlanan petrol dolum tesisi ile ilgili görüşlerini bildiren UKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Kıdak, “Çevresel açıdan baktığımızda bu tesis ülkemize geri dönüşü olmayan izler bırakacak ve bakir doğayı bozacaktır. Çevre ve Sağlık açısından getireceği riskleri çok açık olan böyle bir tesisin KKTC’nin herhangi bir bölgesinde kurulması tarafımızdan olumsuz karşılanmaktadır. Petrol dolum tesisleri dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun gerek işletim problemleri gerekse olası kazalar açısından çevresel sorunlara sebep olan yapılardır. Özellikle büyüme rotasını eğitim ve turizm gibi hizmet sektörüne doğrultmuş olan bir ada ülkesinde bu ve benzeri tesislerin inşasına sıcak  bakılmamalıdır.” diye konuştu.

Yasal süreçte büyük ölçekli tesislerin projelendirilmesinden sonra, bu projelerin verdiği bilgiler ışığında çevreye olan etkilerini inceleyen Çevre Etki Değerlendirmesi “ÇED” Raporu hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Kıdak “Söz konusu tesis için teknik açıdan yetersiz olduğu gözlenen bir ÇED raporu yazılmış ve Mühendislik Fakültemiz tarafından incelenerek konu hakkında olumsuz görüşlerimiz bildirilmiştir.” dedi.

Doç. Dr. Rana Kıdak, projenin yerinin BM Natura2000 projesi kapsamında belirlenen Koruma Alanları’nın  arasında kalan bir bölge olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi: “Yağ gibi kimyasal kirleticilerin gemi, tesis, borulardan sızması durumunda bu kirleticiler bölgede  dağılarak koruma altında olan bölgeleri de etkileyebilecektir.  Ayrıca projeye yakın mesafede bulunan Büyükkonuk’ta gerçekleşen Ekolojik Turizm faaliyetlerine olumsuz etkileri olabilecektir.  Bunun da KKTC turizmi açısından önemli negatif etkileri olacaktır. Hazırlanan projenin doğu (Yedikonuk ve Balalan) ve batısında (Kaplıca) kalan kıyı şeridinde mevcut doğal plajları kullanılamayacak hale getirmesi projenin dezavantajlarından biridir. Estetik açıdan bakıldığında ise deniz seviyesinden yüksekliğinin 35–40 metre civarında olacağı anlaşılan tesis bölgede bir çirkinlik abidesi olarak görülecektir ve turizm potansiyelini baltalayacaktır”.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rana Kıdak, KKTC’de bu ve benzeri ağır sanayiye yönelik yüksek kirletici potansiyeli taşıyan tesisler konusunda iyi düşünmek gerektiğini vurgulayarak çevre ve halk sağlığını tehlikeye atmamak gerektiğini önemle hatırlattıklarını belirtti.